concept-pic-woman-baby

טבורית מספקת שירותי איסוף, ביטוח ושימור דם טבורי מציל חיים שנותר אחרי הלידה. בשיתוף מרכז רפואי שיבא (תל השומר) וחברת כלל ביטוח

\n \nטבורית, אשר הוקמה בשנת 2004, זכתה במכרז לניהול ושיווק בנק הדם הטבורי הפרטי של שיבא ופועלת מאז בשותפות אסטרטגית עימו.
מרכז רפואי שיבא מוביל את הישגי המדע והרפואה בישראל ומתקיימת בו פעילות אקדמית ומחקרית מובילה ומגוונת. בנק הדם הטבורי של מרכז רפואי שיבא, מן המתקדמים מסוגו בעולם, מוביל בתחום השתלות מח עצם בישראל ונמנה על המרכזים המובילים באירופה.\n

טבורית מהווה חלוצה עולמית בתחום שימור תאי גזע ראשונים (תאי אב) מדם טבורי. השילוב הייחודי של בנק דם טבורי משפחתי עם בנק דם טבורי ציבורי, הנמצאים בכפיפה אחת, ופוליסת הביטוח של חברת כלל בריאות המתלווה לכל מנת דם טבורי פרטית, מעניקים לטבורית יתרון ייחודי מובהק.

\n

לטבורית הסדרי מימון עם גופים פיננסיים במטרה לאפשר לכל משפחה שימור דם טבורי בהישג יד.

\n

השירות של טבורית עומד בסטנדרטים בינלאומיים של משרד הבריאות בארה"ב. בנק הדם הטבורי של שיבא הוא היחיד בישראל שזכה להסמכה של הארגון הבינלאומי להסמכת מאגרים להשתלת מח עצם (NMDP - National Marrow Donor Program). הפעילות של טבורית ובנק הדם הטבורי נמצאים בפיקוח ועדה מדעית, המורכבת ממומחים בעלי מוניטין עולמי.

\n

התוכנית של טבורית כוללת פוליסת ביטוח ייחודית באמצעות כלל בריאות, איסוף מנות דם טבורי מחדרי לידה ברחבי הארץ, עיבוד ושימור דם טבורי בבנק הדם הטבורי שיבא. המודל של טבורית מהווה חידוש עולמי בתחום ביטוח בריאות.

\nגופים מפקחים:
NMDP, ארה"ב
AABB, ארה"ב
GTP, ארה"ב
GMP, ארה"ב
משרד הבריאות, ישראל
משרד האוצר, ישראל - המפקח על הביטוח
\n

שירותי טבורית - איך זה קורה צעד אחר צעד
שירותי טבורית- הביטוח הטבורי
תעודות ואישורים


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton