stemCells

אלפי מנות דם טבורי נשמרות מדי יום בבנקי דם טבורי ברחבי העולם. תאי גזע ראשוניים שבדם חבל הטבור משמשים לריפוי מחלות רבות, בהן מחלות תורשתיות, פגמים מולדים וסוגים שונים של סרטן. משפחות רבות שביצעו שימור דם טבורי הצילו את חיי ילדיהן.

תאי גזע מחבל הטבור משמשים היום כטיפול מן השורה בהשתלות מח עצם והשתלות תאי גזע ולריפוי כ-80 מחלות שונות,.מספר ההשתלות...
דם טבורי הוא דם הנותר בחבל הטבור והשליה בתום הלידה, לאחר חיתוך החבל. דם זה מכיל תאי גזע צעירים ואיכותיים שיכולים...
תאי גזע מהדם הטבורי משמשים היום לטיפול סטנדרטי (לא ניסויי) בכ-80 מחלות קשות ומסכנות חיים1. מעל 35,000 מבוגרים...
על פי ההלכה היהודית, איסוף דם חבל הטבור בעת הלידה על מנת לבצע שימור של תאי גזע טבוריים לצורך עתידי הוא פעולה שאין בה...
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton