stemCells

אלפי מנות דם טבורי נשמרות מדי יום בבנקי דם טבורי ברחבי העולם. תאי גזע ראשוניים שבדם חבל הטבור משמשים לריפוי מחלות רבות, בהן מחלות תורשתיות, פגמים מולדים וסוגים שונים של סרטן. משפחות רבות שביצעו שימור דם טבורי הצילו את חיי ילדיהן.

תאי גזע מחבל הטבור משמשים היום כטיפול מן השורה בהשתלות מח עצם והשתלות תאי גזע ולריפוי למעלה מ- 70 מחלות שונות,.מספר ההשת...
דם טבורי הוא דם הנותר בחבל הטבור והשליה בתום הלידה, לאחר חיתוך החבל. דם זה מכיל תאי גזע צעירים ואיכותיים שיכולים להתמיין...
מאז השתלת דם טבורי ראשונה בצרפת בשנת 1988, בוצעו עשרות אלפי השתלות במבוגרים ובילדים, בארץ ובעולם. כ-80 מחלות מטופלות הי...
על פי ההלכה היהודית, איסוף דם חבל הטבור בעת הלידה על מנת לבצע שימור של תאי גזע טבוריים לצורך עתידי הוא פעולה שאין בה כל...
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton