stemCells

תאי גזע מחבל הטבור משמשים היום כטיפול מן השורה בהשתלות מח עצם והשתלות תאי גזע ולריפוי כ-80 מחלות שונות,.מספר ההשתלות שנעשות מתאי גזע של דם טבורי רק הולך ועולה. השתלות אלה נתגלו כמוצלחות יותר מכל הבחינות ואחוז החולים שמתגברים על המחלה בהשתלה כזו גבוה באחוזים ניכרים בהשוואה להשתלות תאי גזע ממח עצם.

לדברי מנהל בנק דם טבורי במרכז רפואי שיבא תל השומר פרופ' ארנון נגלר, "לתרומת תאי דם טבורי יתרון גדול בכל הקשור לזמינות התרומה, אין כאן צורך באיתור בן משפחה או אדם בוגר המתאים לתרומת מח עצם, תהליך שעלול לקחת חודשיים או שלושה. בנוסף, רק אחד מכל ארבעה חולים מוצא תרומת מח עצם מתאימה בקרב בני משפחתו".

איסוף דם טבורי ושימורו מצמצמים את הצורך במציאת תורם מתאים, לכן טיפול בתאי גזע מדם טבורי הפך להליך רפואי מקובל לטיפול במחלות ממאירות ומחלות גנטיות. מאחר ותאי גזע מדם טבורי צעירים כל כך (immature), וטרם עברו התמיינות, הם בעלי יכולת גבוהה במיוחד להיקלט בגופו של המושתל. לכן, בהשתלת תאי גזע מדם טבורי בין בני משפחה (או מתורם זר) גם התאמה חלקית תספיק להשתלה, לעומת השתלה של תאי גזע בוגרים בה נדרשת התאמה מלאה. עובדה זו מגדילה בהרבה את פוטנציאל התורמים בתוך המשפחה ואת פוטנציאל היקלטות ההשתלה של דם טבורי.

תאי גזע מדם טבורי יתאימו ב- 100% לילוד עצמו, ובסיכוי גבוה מאוד לבני משפחתו האחרים.

המשמעות היא שתאי גזע מדם טבורי משמשים כתחליף להשתלת מח עצם ולטיפול וריפוי במחלות ממאירות או תורשתיות והם משמשים היום כטיפול מן השורה בריפוי כ- 80 מחלות שונות.

מספר ההשתלות של תאי גזע מדם טבורי הולך ועולה, שכן השתלות אלה נתגלו כמוצלחות יותר מכל הבחינות ואחוז החולים שמתגברים על המחלה בהשתלה כזו גבוה באחוזים ניכרים בהשוואה להשתלות תאי גזע ממח עצם.

חשוב להדגיש, כי "ברפואה כמו ברפואה", החלטה לגבי סוג הטיפול מתקבלת על ידי הרופא או הצוות המטפל. החלטה כזו מתקבלת על בסיס הנתונים הידועים בעת האירוע לגבי החולה, המחלה, כל הפתרונות הידועים ומהו הדבר הנכון לעשות. ככל שאנו מתקדמים במחקר הרפואי ומוצאים עוד ועוד פתרונות למחלות וטיפולים רפואיים בעזרת שימוש בתאי גזע, גדל הסיכוי שהצוות הרפואי יעזר בהם לטיפול.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton