הדפסה

איחסון דם טבורי בשקיות קריוגניות מפוצלות מוכתב ע"י תקן FACT-NetCord, התקן המחייב לבנקי דם טבורי עפ"י חוק הדם הטבורי הישראלי. זו השיטה הנהוגה במרבית הבנקים הציבוריים והמשפחתיים בעולם.

לשימוש בשקית הקפאה מספר יתרונות מובהקים:שימור דם טבורי בשקית מפוצלת לעומת במבחנה
Parent's Guide מסביר על ההבדלים בשימור בשקית לעומת במבחנה והאחסון המומלץ ע"י איגוד בנקי הדם AABB.

תשובה רגולטורית:
בבדיקה של תקני AABB שנערכה לאחרונה הציגה רשות ההסמכה של AABB דרישה על פיה איסוף מנות דם טבורי חייב להיות מלווה במנות קטנות לבדיקות עתידיות, וכי מנות קטנות אלו חייבות להיות "צמודות אינטגרלית" למנה העיקרית שנאספה, ולהיות חלק בלתי נפרד ממנה.

הדרישה לכך שהמנות המיועדות לבדיקה תהיינה "צמודות אינטגרלית" למנה העיקרית היא חדשה. היא מיועדת להוסיף אמצעי בטיחות שיבטיח כי כל הדם הטבורי השייך לאדם מסוים יהיה מסומן כראוי, ולמנוע כל אפשרות לבלבול בין המנה הנבדקת לבין המנה שנאספה באשר לאיזה אוסף שייכת המנה שנבדקה.

הדרישה החדשה של AABB נוטה להעדפה של אחסון בשקיות על פני אחסון במבחנות. ניתן בקלות ליצור מנות בדיקה צמודות עם שקית דם, זאת באמצעות קיפול מקטעים קטנים של צנרת שמחוברים לשקית. קשה יותר לחבר זו לזו מבחנות מרובות במכל הקפאה. בנקים אחדים אשר נהגו לאחסן דם במבחנות עברו לאחסון בשקיות על מנת לעמוד בדרישות תקנה זו. בנקים אחרים פועלים בשונה מהמלצת AABB, תוך בדיקת האפשרויות, או תוך שהן מכינות את עצמן למעבר.

מדוע איגוד בנקי הדם האמריקאי מעדיף שימור בשקית על-פני אמצעי אחסון אחרים? ה- AABB מצרפת דף שמכיל שאלות נפוצות המתייחסות לנושא זה.
(תורגם מתוך האתר Parent's Guide)


שימור דם טבורי במבחנה
חלוקה למספר רב יותר של נפחים, כפי שנהוג בשימור במבחנות, גורמת לאיבוד מיותר של תאים יקרי ערך. בבנקים שבהם שיטת האיחסון היא במבחנות שיטת הפרדת התאים היא שונה, ובהתאם, גם אוכלוסית התאים המתקבלת שונה.בנוסף, הפקת התאים נעשית בשיטה "פתוחה" הדורשת סביבת עבודה סטרילית, על כן קיים סיכוי גבוה יותר לזיהום משני בתהליך ההפקה. זוהי רק אחת מהסיבות ששיטה זאת אינה מקובלת על ידי הבנקים הגדולים בעולם ואינה מומלצת על פי התקנים לשימור דם טבורי.