הדפסה
החזר כספי בגובה 700 ש"ח להיריון בגין איסוף ושימור דם טבורי. 
מידע נוסף»