הדפסה
שאלה: מתי בוצעה ההשתלה הראשונה של תאי גזע מדם חבל הטבור?

תשובה:
ההשתלה הראשונה של תאי גזע מדם חבל הטבור בוצעה בשנת 1988 בפריס (צרפת) לריפוי מחלה מסוג פנקיואנמיה.

לפירוט היסטורית תאי הגזע מחבל הטבור.חזרה לשאלות