הדפסה
שאלה: מי הוא בעל השליטה בדגימת מנת דם טבורי שנשמרה?      

תשובה:

על פי חוות הדעת המקובלות על ידי עורכי הדין והמשפטנים בישראל מנת הדם שייכת ליילוד ונמצאת עד הגיעו לבגרות באחריות ההורים כאפוטרופוסים.

חזרה לשאלות