concept-pic-Banking-Cord-Blood

דם טבורי הוא חומר המיועד להשתלה בגוף האדם ביום מן הימים. איכות המנה מתחילה בשינוע הערכה לאיסוף הדם הטבורי לבית הלקוח ושינוע המנה מבית החולים לבנק הדם בשיבא סמוך למועד הלידה. רק בטבורית שינוע הערכות והמנות מתבצע באמצעות חברות מתמחות, בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים ולהנחיית משרד הבריאות הדורשת שינוע מבוקר בטמפרטורת חדר.

שינוע הערכה לאיסוף דם טבורי לבית הלקוח

שינוע באמצעות חברה המתמחה בשינוע רפואי - הערכה משונעת לבית הלקוח באמצעות חברת לוגיסטיפארם המתמחה בשינוע תרופות וציוד רפואי בכל רחבי הארץ, בעלת ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתחום זה. לוגיסטיפארם מחזיקה ברישיון משרד הבריאות לבית מסחר לתרופות ועומדת בתקנים המחמירים של חברות התרופות בעולם. השינוע מתבצע בפיקוח של רוקח.

שינוע מפוקח - הערכות משונעות ברכבים ממוזגים. בכל שלבי השינוע, הטמפרטורה נרשמת ונמצאת תחת מעקב של חברת לוגיסטיפארם ושל טבורית. 

שינוע מנת הדם הטבורי מבית-החולים לבנק הדם הטבורי שיבא תל-השומר

שינוע המנה ע"י שליחים ייעודיים של חברת פדקס - מנות הדם הטבורי משונעות מבית החולים לבנק הדם בשיבא באמצעות שליחים ייעודיים שהוקצו ע"י חברת פדקס לתפקיד שינוע זה בלבד. שליחים אלה עברו הדרכה, הכשרה ומוסמכים לתפקידם ספציפית ע"י חברת טבורית בכפוף לדרישות משרד הבריאות.

שינוע מבוקר בתנאים אופטימליים - מנות הדם הטבורי משונעות במיכל מבוקר טמפרטורה. למיכל מוצמד אוגר נתונים הרושם את הטמפרטורה בכל מספר דקות עד להגעה לבנק הדם. אוגר הנתונים מייצר פלט של רישום הטמפרטורה, אשר נמסר לבנק הדם יחד עם כל מנת דם טבורי.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton