concept-pic-insurance-policy

לפעמים קשה לנו לדמיין מצבי מצוקה כשאנחנו לא ממש נמצאים בתוכם. כאשר אתם שומרים מנת דם טבורי ומגובים בפוליסת ביטוח המכסה גם את השימוש בו, אתם פטורים מלחשוב מחשבות מטרידות שכאלה.

תחשבו רגע על מצב שבו צריך להפשיר את המנה ולהשתמש בה כי, לא עלינו, הילד או מי מבני המשפחה חלה במחלה תורשתית כלשהי או מחלה ממארת שלא כלולה בסל הבריאות. לצערנו, זו סיטואציה די שכיחה, כיוון שהטכנולוגיה הרפואית מתקדמת בקצב מהיר יותר מהליכי החקיקה. מצב זה יוצר לעיתים קרובות סיטואציות לא פשוטות, כאשר מבחינה רפואית ניתן למצוא טיפול חדשני ומתאים למחלה מסוימת, אך הוא אינו כלול בסל הבריאות, שכן החוק אינו מעודכן.

מה עושים אז?
מי יממן את האשפוז ואת ההשתלה המורכבת?
מי ישלם לצוות הרפואי?
אם לא יהיה בידיכם סכום הכסף הדרוש, מה תעשו?
תרוצו לבנק ותתחננו שיגדילו לכם את האובליגו?
תגייסו תרומות?
תפנו לקרובי משפחה?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי - כיסוי חלקי בלבד

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מלא חורים. לדוגמא: בנושא ההשתלות לא מוזכר בחוק נושא של מציאת שתל או זמינות ההשתלה. בעיה זו קיימת גם בביטוחי השתלות של חברות הביטוח. כלומר, גם בחוק וגם בביטוחי הבריאות הפרטיים אין כל מחויבות למצוא שתל עבור החולה. מסקנה: כששמרתם מנת דם טבורי, עניתם על חלק מהבעיה אך לא על כולה.
לעתים מתברר, כי מנת דם טבורי שנשמרה אינה מתאימה או חלילה נפגמה. פוליסת ביטוח של טבורית מכסה איתור של מנת דם חלופית בישראל וברחבי העולם.

במקרים רבים הטיפול הדרוש הינו מסובך ומורכב והיקף העלויות עשוי להיות חריג. רכישת שירות לשימור דם טבורי ללא פוליסת ביטוח ייעודית עלול להעמיד אתכם בבעיה כספית בדיוק ברגע האמת. לא נעים ובהחלט מיותר. גם אם ניתן לגייס כספים בעת הצורך, מומלץ לחסוך את המאמץ הזה. כאשר, חלילה, ילדכם או מישהו מבני משפחתכם יהיה זקוק לטיפול מורכב ודחוף, סביר להניח כי לא יהיה לכם פנאי וחוסן נפשי למאבק מול הרשויות ומול הבנקים. כיסוי ביטוחי כחלק מן השירות הוא הבטחה לשקט נפשי מירבי, כי במצבים כאלה אסור להסתכן ואסור לסמוך על המזל.

עמית קדוש היא ילדה שחלתה בלוקמיה בגיל 6, עברה השתלת דם טבורי בארה"ב וטופלה שם במשך כשנה וחצי. אביה מספר על חשיבות ביטוח הבריאות הפרטי שבאמצעותו מומנו הטיפולים של עמית שעלותם חצתה את קו מיליון הדולר. לחץ/י כאן לצפייה בכתבה (החל מ-42:14).

הפוליסה הייחודית של טבורית

התוכנית של טבורית מהווה חידוש בתחום ומשמשת מודל עבור בנקי דם טבורי בעולם. הפוליסה היא חלק מן השירות והביטוח לילוד כלול בתשלום. הפוליסה מקיפה את כל העלויות הכרוכות בשימוש במנת דם טבורי ובביצוע הטיפולים הדרושים.

פוליסת הביטוח של טבורית (באמצעות "כלל ביטוח") מכסה את כל העלויות הכרוכות בשימוש במנת הדם, בין אם המחלה נכללת ברשימת המחלות המכוסות בסל הבריאות הממלכתי בין אם לאו, כולל כל הפרוצדורה הרפואית הכרוכה בהשתלה. הכיסוי הביטוחי מבטיח מימון גם לפתרונות חדשניים שהחוק עדיין אינו מכסה.
 

כלומר, כל ההוצאות הכרוכות בשימוש במנת דם טבורי ששמרתם עבור ילדכם, מתחילת התהליך ועד סופו, יכוסו. כולל תשלום עבור רופאים, הוצאות הטיפול, בדיקות, שירותי מעבדה ותרופות. הכל. הכיסוי הביטוחי מבטיח מימון גם לפתרונות חדשניים שהחוק עדיין אינו מכסה.

 

טבורית מקווה, כי לא יהיה לכם כל צורך להשתמש במנת הדם וכי ילדכם יהיה בריא עד 120. יחד עם זאת, אנו ממליצים מאוד לרכוש שירות שימור דם טבורי רק עם פוליסה צמודה. נכון, אנחנו מרוויחים מכך, אבל גם אתם.

לתשומת לבכם: אם הטיפול שיידרש יכוסה על ידי חוק בריאות ממלכתי, הפוליסה הכלולה בתוכנית של טבורית תעניק לכם פיצוי.

 

  

מידע מהותי פוליסת טבורית >>


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton