בנק דם טבורי שיבא תל השומר

מיד עם הגעה של מנת דם טבורי לבנק דם טבורי בשיבא מתחיל תהליך הכנתה לקראת ההקפאה. מן המנה נלקחות דגימות דם עבור הבדיקות הנדרשות. יחד עמן נשלחות לבדיקה דגימות של דם וורידי שנלקחו מהאם במהלך הלידה.

ערכת איסוף דם טבורי
פירוט תהליך הקפאה ושימור של דם טבורי בטבורית:

  • תהליך העיבוד כולל את הפרדת הדם הטבורי למרכיביו במטרה להשאיר רק את מרכיבי הדם הנדרשים להקפאה.
  • טבורית מבצעת בדיקות דם לאם בזמן הלידה בהתאם לדרישת התקן.
  • בטבורית נבדקות מנות דם טבורי בדיקות סרולוגיות וזיהומיות עפ"י דרישת התקן.
  • לאחר שעברו תאי הדם הטבורי טיפול מיוחד המאפשר את הקפאתם, הם מוכנסים לשקית הקפאה מפוצלת ייעודית. פיצול המנה מאפשר לדגום ממנה יותר מפעם אחת, ללא צורך בהפשרת המנה כולה: שקיות ההקפאה שאנו משתמשים בהן בבנק הדם הטבורי המשפחתי בשיבא מפוצלות כבר בהתחלה לשני חלקים (20:80), כך שלאחר ההקפאה נדרשת פעולת חיתוך קלה להפרדה בין שני חלקים, וכך ניתן להמשיך לשמור את החלק השני מבלי שהופשר.
  • השקית המיועדת להקפאה בטמפרטורות נמוכות מסומנת בסימני זיהוי אישיים של היולדת והילוד. היא מוכנסת לקופסית מתכת המסומנת במדבקות מיוחדות ועוברת תהליך הקפאה הדרגתי.
  • תהליך ההקפאה הוא מדורג ומבוקר ע"י מחשב, ובנוסף נעשה פיקוח אנושי. כל התהליך נעשה בהתאם לדרישות התקן. קופסית המתכת (ובה השקית) מוכנסת למיכל ההקפאה המכיל חנקן בפאזה גזית בטמפרטורה של מינוס 196 מעלות צלזיוס.
  • סימון השקית, הקופסית ומיקומה של המנה במיכל ההקפאה בחוות המיכלים של בנק דם טבורי במרכז רפואי שיבא מתבצע באמצעות תהליכים ממוחשבים מתקדמים ביותר. במידה ויתגלו בעיות כלשהן במהלך האחסון, המערכות הממוחשבות אליהן מחובר מיכל ההקפאה 24 שעות ביממה יתריעו על כך.
  • הקפאה בארץ מבטיחה את איכות התאים בעת ההקפאה (במהלך השינוע לחו"ל יורדת חיות התאים במנה).
  • הקפאה מתבצעת תוך 12 - 36 שעות (לשומרי שבת). מרגע זה המנה זמינה לשימוש מיידי.

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton