concept-pic-Banking-Cord-Blood

בנק דם טבורי בשיבא הוא בעל ניסיון ארוך בבדיקת מנות דם טבורי, עיבודן, הקפאתן וחשוב מכל - שחרורן להשתלה. העובדה כי עשרות מנות דם טבורי כבר יצאו להשתלה מהבנק מעידה יותר מכל על האיכות הגבוהה של המנות השמורות.

מאפייני פעילות הבנק
 • בנק דם טבורי פרטי וציבורי תחת קורת גג אחת - מהיום הראשון פועלים בשיבא תל-השומר תחת קורת גג אחת בנק דם טבורי פרטי וציבורי. מודל זה שפעם היה ייחודי ולא נפוץ, היום צובר תאוצה בעולם.
 • ניהול אבטחת מידע ומערכת חיסיון - הבנק משתמש בניהול אבטחת מידע ותוכנות לפי דרישת FDA  לבנקים טבוריים פרטיים שמותאמים לסטנדרטים בינלאומיים.  מערכת חיסיון קפדנית של הבנק מותאמת לדרישות תקן NMDP להגנה על פרטיות התורמים, לרבות פרטי האם.
 • נהלים - הצוות שמעבד את מנות הדם הטבורי כפוף ליותר מ-300 נהלים.


בקרת איכות
 • אימות תהליך ההקפאה - בתחילת פעילותו, בנק הדם הטבורי של שיבא אימת את התהליך ותוצאות תהליך ההקפאה של המנות ע"י הפשרה של מנות דם טבורי ובדיקת חיותן. הבדיקה נעשתה על 300 מנות שנתרמו,  אך עמדו בקריטריונים לשמירה בבנק ציבורי.
 • מעקב להערכת מנות דם מוקפאות - תאריך תפוגה אחרון למנות דם טבורי טרם נקבע, הרגולציה העולמית דורשת מעקב יציב ומתמיד. בנק הדם בשיבא מבצע בדיקות מעקב אלה: מאז 2001 מוקצות 10 מנות בשנה (שאינן ראויות לשמירה בציבורי) לצורכי בקרת איכות.
  אחת לרבעון מופשרת מנה מהבנק הציבורי ונבדקת לכמות תאים של CD34 ו- TNS.
  המידע על תוצאות השתלות שנעשות בשיבא נאסף על מנת להעריך את הנתונים ובקרת האיכות של המנות.

מעבדה ייעודית
מעבדת העיבוד של בנק הדם הטבורי ממוקמת במחלקה ההמטולוגית של שיבא. המעבדה הינה ייעודית: נעשה בה רק עיבוד של מנות דם טבורי ולא עיבוד של כל סוג אחר של תאי גזע. המעבדה מצוידת במערכת אספקת חשמל אלטרנטיבית במקרה של קצר חשמלי ובמערכת פיקוח והתראה על מערכות עיבוד 24/7.

מתקני אחסון
מנות הדם הטבורי שהוקפאו נמצאות במקום מוגן מאש עם גישה מוגבלת. מנות משפחתיות מאוחסנות במכלים נפרדים ממנות השייכות לבנק הציבורי. המכלים מגובים בגנרטור על מנת למנוע נפילות חשמל. הבנק נוקט בכל האמצעים כדי להבטיח את חיות המנות:
 • מערכת הגנה בפני אש.
 • מערכת מילוי חנקן אוטומטית ומערכת ניטור טמפרטורה וכמות חנקן במכלים.
 • מערכת אזעקה כפולה מחוברת למערך הביטחון של שיבא מפוקח 24/7.
 • מיכל הקפאה רזרבי למקרה הצורך.

מאגר נתונים
המערכת מאפשרת לזהות ולאתר כל מנה ומנה וכל הדגימות הקשורות לה לאורך כל התהליך. בנק הדם הטבורי בשיבא משתמש בתוכנת ניהול מותאמת לדרישות תקן NMDP. המידע מכיל את כל הנתונים על המנה והדגימות המצורפות לה - שם האם ותעודת הזהות, מידע על תהליך האיסוף, תוצאות של בדיקות ועוד. מערכת מאגר הנתונים המתקדמת מבטיחה לבנק הדם הטבורי המשפחתי אותנטיות, אמינו וחיסיון של כל המידע הממוחשב.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton