concept-pic-mivtzaim

הנחות על שירות טבוריתטבורית בנק דם טבורי שימור חוזר בטבורית
נשמח להיות בנק הדם הטבורי המשפחתי שלכם!
קבלו הטבה מיוחדת בשימור דם טבורי בטבורית, החל מהשימור השני.
לא תקף למבוטחות מאוחדת שיא ולמשלמים במסלול החודשי. אין כפל הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות.

טבורית בנק דם טבורי חבר מביא חבר
שמרתם דם טבורי של תינוקכם ויש לכם ביטוח ביולוגי עבור המשפחה. עזרו לחברים שלכם להבין את חשיבות הנושא! לקוחות טבורית שחבריהם ישמרו טבורית יוכלו לבחור מתנה מתוך מגוון מתנות.
מידע נוסף»
הנחה לזוג המצטרף לא בתוקף למבוטחות מאוחדת שיא ולמשלמים במסלול החודשי. אין כפל הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות.

ayalon פוליסת "אמבולטורי פלוס" של איילון
מבוטחת זכאית לקבל הנחה בגובה עד 500 ש"ח בעת שימור דם חבל הטבור באמצעות חברת טבורית. הזכאות תינתן ללא תקופת אכשרה מהמועד הקובע.
לא תקף למבוטחות מאוחדת שיא ולמשלמים במסלול החודשי. אין כפל הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות.

שיבא תל השומר 300 הנחה לחברות מועדון יולדות שיבא בייבי
300 ₪ הנחה ברכישת שירות טבורית לחברות מועדון יולדות שיבא בייבי של המרכז הרפואי שיבא תל השומר.
לא תקף למבוטחות מאוחדת שיא ולמשלמים במסלול החודשי. אין כפל הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות.

שימור דם טבורי בהנחה 300 הנחה לחברות מועדון יולדות של המרכז הרפואי בני ציון
300 ₪ הנחה בהצטרפות לשירות "טבורית" לחברות מועדון יולדות של המרכז הרפואי בני ציון.
לא תקף למבוטחות מאוחדת שיא ולמשלמים במסלול החודשי. אין כפל הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות.

שימור דם טבורי בהנחה בסורוקה 300 הנחה ליולדות במרכז רפואי סורוקה
300 ₪ הנחה בהצטרפות לשירות טבורית ליולדות במרכז רפואי סורוקה.
לא תקף למבוטחות מאוחדת שיא ולמשלמים במסלול החודשי. אין כפל הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות.

שימור דם טבורי הנחות ומבצעים 4 300 הנחה ליולדות בשערי צדק
300 ₪ הנחה ברכישת שירות טבורית ליולדות בשערי צדק.
מידע נוסף»

לא תקף למבוטחות מאוחדת שיא ולמשלמים במסלול החודשי. אין כפל הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות.

שימור דם טבורי הנחות ומבצעים 5 300 הנחה ליולדות באסף הרופא
300 ₪ הנחה בהצטרפות לשירות טבורית ליולדות באסף הרופא.
לאתר בית החולים»
לא תקף למבוטחות מאוחדת שיא ולמשלמים במסלול החודשי. אין כפל הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות.

שימור דם טבורי הנחות ומבצעים 7 200 הנחה ללקוחות כלל ביטוח
לקוחות כלל ביטוח זכאים ל-200 ₪ הנחה בעת הצטרפותם לטבורית.
לא תקף למבוטחות מאוחדת שיא ולמשלמים במסלול החודשי. אין כפל הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות.

logo zohar carmi הטבה לגולשות האתר "זהר כבר בדקה"
הנחה מיוחדת בגובה 500 ש"ח לגולשות האתר "זהר כבר בדקה".
מידע נוסף אודות שימור דם טבורי באתר "זהר כבר בדקה"»
לא תקף למבוטחות מאוחדת שיא ולמשלמים במסלול החודשי. אין כפל הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות.לא תקף למבוטחות מאוחדת שיא ולמשלמים במסלול החודשי. אין כפל הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton