אנו מודים לך על שבחרת לגלוש באתר טבורית המאגר המרכזי לדם טבורי בע"מ - בנק הדם הטבורי המשפחתי של המרכז הרפואי שיבא תל השומר (להלן "טבורית"), ומקווים שתפיקי תועלת והנאה מן המידע המובא בו.

לשם נוחות הקריאה, נוסחה פנייה זו בלשון נקבה, אולם כל האמור בה מתייחס לפונים ולפונות כאחד.

מדיניות פרטיות

כללי
בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובפרטיך האישיים כגון דוא"ל, טלפון ועוד. זהו המידע שאת מוסרת ביודעין, לדוגמה בעת שתירשמי בטופס יצירת קשר או בדף הגרלה. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, משך הזמן ששהית באתר ועוד. מידע סטטיסטי ישמש בעיקר לצרכים כגון שיפור חווית משתמש באתר, פרסום תכנים רלוונטיים, שינוי או ביטול תכנים קיימים ועוד.

השארת פרטים באתר
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת יצירת קשר עם טבורית או השתתפות בהגרלה או פעילות שטבורית עורכת, טבורית תבקש ממך מידע הנחוץ לצורך כך, כגון שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון ליצירת קשר, כתובת דוא"ל או תאריך לידה משוער.

מאגר המידע
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. החוק אינו מחייב אותך למסור את המידע, אולם אי מסירת המידע תמנע ממך שימוש בחלק משירותי האתר.

שימוש ב"עוגיות" (cookies)
האתר משתמש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף, לרבות לצורך איסוף נתונים אנונימיים בקשר לשימוש בו לצרכים סטטיסטיים, למטרות פרסום ושיווק, לצורך אימות פרטים, כדי להתאימו לצרכיך (לרבות האפשרות להישאר רשום במהלך הפעילות באתר), ועוד. אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להמנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. תוכל להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת לעשות זאת. עם זאת, נטרול ה-cookies עשוי לפגום באפשרותך להנות ממכלול השירותים באתר.
להסבר על מחיקת היסטוריה מדפדפן האינטרנט הקליקו כאן

דיוור ישיר אלקטרוני
החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
פנייה באמצעות טופס "צור קשר" או הרשמה להשתתפות בהגרלה באתר מהווה אישור לטבורית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכלי לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. 
 
מסירת מידע לצד שלישי
טבורית לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, אלא אם כן התקבלה הסכמתך המפורשת לכך. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. חלק מהמידע באתר נאסף לטובת תוכנות צד שלישי ושיווק תכנים מתאימים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. .
עם זאת, טבורית תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים במקרים הבאים:
  • במקרה של מחלוקת משפטית, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
  • אם תבצעי באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או נסיון  לבצע פעולות כאלה במקרים אלה ו/או בניגוד לתנאי השימוש באתר.
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • בכל מקרה שהחברה תסבור, שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש של גורם כלשהו.


הסרה

במידה והינך מעוניין/ת שנפסיק לעשות שימוש בפרטים שמסרת באמצעות האתר, אנא שלח/י בקשה ל- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ונדאג למלא את בקשתך.


מדיניות שימוש

השימוש באתר זה כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ומהווה הסכמה מצד המשתמשים בו לתנאים אלה.

אתר זה מיועד למתן מידע והינו לשימושך האישי בלבד.
המידע המובא באתר זה הינו מידע מדעי, רפואי ובריאותי כללי ואינו מהווה המלצה רפואית, חוות דעת רפואית או תחליף להתייעצות עם מומחה. המידע והתכנים המופיעים באתר זה ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא.

לא תהיה למשתמשים באתר זה כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי טבורית, עובדיה, מנהליה ו/או בעליו של אתר זה ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.

ההסתמכות על המידע באתר והשימוש בו הינם באחריותה הבלעדית והמלאה של המשתמשת.

כל התקשרות בין טבורית לבין מי מן המשתמשות באתר תיעשה על פי הסכמים כתובים ועל פיהם בלבד, ובכל מקרה של סתירה בין תוכנם של הסכמים אלה לבין האמור באתר יגברו ההסכמים.

טבורית אינה אחראית לכל האתרים המקושרים אל אתר זה ואינה אחראית לתוכנם של אתרים חיצוניים או דפים המקושרים לאתר זה. השימוש בקישור כלשהו הוא על אחריות המשתמשת בלבד.

במסגרת הבנות עסקיות בין טבורית לצדדים שלישיים, פועלת טבורית על מנת להשיג ללקוחותיה, כל העת, הטבות, הנחות ומבצעים מול צדדים שלישיים. השימוש בהטבות / קופונים / מימוש מבצעים ו/או כל דרך אחרת שתוצג באתר, הינם לפי שיקול דעת המשתמשת בלבד ועל אחריותה, טבורית אינה אחראית לטיב העסקה, המוצר או השירות שיינתנו על ידי צדדים שלישיים, אינה צד לעסקה בין לקוחותיה לבין צדדים שלישיים כאמור, ואינה אחראית לאיכות, סוג או כל מצג אחר של המוצרים באתר או באתרים של צדדים שלישיים.

יובהר, כי טבורית אף אינה שולטת, מפקחת ו/או אחראית לתכנים הכלולים באתרים של צדדים שלישיים ו/או לשירותים המסופקים ו/או מפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה ההטבות והמבצעים האמורים לעיל.

טבורית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר זה בכל עת.

טבורית אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמשת באתר זה כתוצאה מהורדת חומרים ממנו, לרבות הדבקות מוירוסים.

שימוש בצ'ט במסגרת האתר נועד לשיפור חווית המשתמשת. אין במסרים המועברים בצ'ט כדי לחייב את טבורית. טבורית לא תהיה אחראית בכל צורה ואופן למסרים והתבטאויות שיועלו במסגרת צ'טים כאמור. כל שימוש במידע המתפרסם או נרשם במהלכו של הצ'ט הינו באחריות המשתמשת בלבד ואינו תחליף לקבלת חוו"ד מקצועית בנושא.

אין לפרסם בצ'ט מידע או פרטים שהנם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר זה, לרבות עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו וכל תוכנה, קוד מחשב, מדגמים, סימני מסחר, לוגו וכל חומר אחר הכלול בו - הינם בבעלותה המלאה של טבורית או של צדדים שלישיים אשר טבורית קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. 
המשתמשת באתר זה רשאית לעשות בו שימוש האישי בלבד ולמטרות פרטיות ולא מסחריות, למעט אם ניתנה הרשאה מפורשת לכך על ידי טבורית.

כל סכסוך או מחלוקת הנוגעים לאתר זה יתבררו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton