החזרים עד 2,000 ש"ח מקופות חולים בשימור דם טבורי


שימור דם טבורי בבנק פרטי בלידה הפך בשנים האחרונות לנושא בעל חשיבות עליונה עבור זוגות בהריון.
גם קופות החולים מכירות בחשיבות הנושא ומחזירות כסף לזוגות שבחרו לשמור את הדם הטבורי של בטבורית.

למידע על החזרים לבעלי פוליסות ביטוח פרטיות הקליקו כאן

דם טבורי מאוחדת שיא

דם טבורי מאוחדת שיא - שימור בעלות של 2,695 ש"ח*

במסגרת הרחבת שירותיה התקשרה מאוחדת שיא עם חברת טבורית בשיתוף פעולה ייחודי. עבור יולדת המבוטחת במאוחדת שיא, תישא הקופה בהוצאות שירות טבורית*. השירות יינתן ליולדת בהשתתפות עצמית שתיקבע על ידי הקופה.


דם טבורי לאומית זהב

דם טבורי לאומית זהב - החזר עד 2,000 ש"ח

מבוטחות לאומית זהב בהריון זכאיות לחבילת הריון ולידה, במסגרתה יוכלו לקבל החזר בשימור דם טבורי. ההחזר הוא עד 75% מההוצאה בפועל ועד לתקרה של 2,000 ש"ח בכל הריון, עד 4 הריונות ובכפוף לתקרה כוללת של 8,000 ש"ח בתקופת החברות. תקופת המתנה היא 6 חודשים, מצטרפות חדשות ללאומית שהיה להן וותק מתאים בקופה אחרת - ייהנו מחבילת הריון מיד עם ההצטרפות. שינוי זה נכנס לתוקף ב-1.4.2019.
מידע נוסף >>

דם טבורי מכבי שלי

דם טבורי מכבי שלי החזר עד 2,000 ש"ח*

זכאות לסל הריון ולידה מקנה הטבה מיוחדת לחברות "מכבי שלי" בהריון ועד 6 חודשים אחרי הלידה: קבלת החזר בשימור דם טבורי בגובה 75% ועד תקרה מצטברת של 2,000 ש"ח, לכל הריון עד 4 הריונות. בהריון רב עוברי, ההחזר הוא של 75% ועד תקרה מצטברת של 4,000 ש"ח להריוןף עד תקרה של 8,000 ש"ח. 
תקופת ההמתנה עומדת על 6 חודשים, מצטרפות חדשות למכבי שומרות על הוותק ויכולות ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה. לקבלת החזר על דם טבורי יש להגיש קבלה וחשבונית עם תאריך הלידה. 
שינוי זה נכנס לתוקף ב-1.4.2019.
מידע נוסף»

דם טבורי כללית מושלם פלטינום החזר עד 2,000 ש"ח

מבוטחות כללית מושלם פלטינום זכאיות להחזר של 75% מההוצאה ועד תקרה של 2,000 ש"ח בשימור דם טבורי בכל הריון, עד 4 הריונות. במקרה של הריון מרובה עוברים, ההחזר המירבי יעמוד על 75% מסך ההוצאה בפועל ועד לתקרה מצטברת של 4,000 ש"ח להריון זה, ובסה"כ עד 8,000 ש"ח מקסימום ללקוחה. תקופת האכשרה קוצרה ל-6 חודשים. ההחזר בשימור דם טבורי יינתן עד 6 חודשים אחרי הלידה. שינוי זה נכנס לתוקף ב-1.4.2019.
מידע נוסף»

* כפוף לתנאים של קופות החולים ובאחריותן. גובה ההשתתפות העצמית למבוטחות מאוחדת שיא מתעדכנת ע"י קופ"ח מאוחדת מעת לעת.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton