רוב הזוגות בהריון מכירים, ככל הנראה, את האופציה לקבל החזר מקופת חולים באיסוף ושימור דם טבורי. חשוב שתדעו: גם ביטוחי בריאות פרטיים משתתפים בעלויות איסוף ושימור דם טבורי! להלן סקירת התנאים של חברות הביטוח המובילות בישראל.

שימו לב: בדף זה אנחנו סוקרים את הפוליסות המשווקות ביום. ייתכן שתנאי הפוליסה שלכם שונים מהרשום, לכן מומלץ לבצע בירור מול חברת הביטוח. למידע על הסדר מיוחד למבוטחות מאוחדת שיא ועל החזרים למבוטחות כללית מושלם פלטינום, מכבי שלי ולאומית זהב לחצו כאן
מגדל החזר דם טבורי

מגדל שירותים אמבולטוריים וסל הריון (נספח ייעוץ ובדיקות אבחנתיות - אמבולטורי)

החזר כספי בגובה 700 ש"ח להיריון בגין איסוף ושימור דם טבורי. 
מידע נוסף»

הראל החזר דם טבורי

ביטוח לשירותים רפואיים אמבולטוריים של הראל

מבוטחת שהתקשרה עם ספק העוסק בשימור דם טבורי, תהיה זכאית לכיסוי עד 500 ש"ח, פעם אחת בהריון. במקרה בו שני בני הזוג מבוטחים, יהיה כל אחד מהמבוטחים זכאי להחזר.
מידע נוסף»

כלל בריאות החזר דם טבורי

כלל - כתב שירות "מדיכלל ייעוצים ובדיקות"

השתתפות במימון איסוף ושימור דם טבורי* - שיפוי בגין ההוצאות בפועל ועד לסך של 700 ש"ח. ההחזר יינתן פעם אחת בלבד לכל לידה. במקרה בו שני בני הזוג מבוטחים בנספח זה, יהיה כל אחד מהמבוטחים זכאי להחזר בגין הכיסוי האמור.
מידע נוסף»

הפניקס החזר דם טבורי

הפניקס - נספח שירותים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות

השתתפות במימון איסוף ושימור דם טבורי עד 550 ש"ח. 
מידע נוסף»

ביטוח ישיר החזר דם טבורי

ביטוח ישיר – נספח לקבלת שירותים לרפואה אמבולטורית

המבוטחת זכאית להחזר הוצאות שהוציאה בפועל על איסוף ושימור של דם טבורי, עד לסכום של 600 ₪ לכל היריון.    
מידע נוסף»


איילון החזר דם טבורי

איילון - נספח שירותים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות

השתתפות במימון, איסוף ושימור דם טבורי – עד 500 ₪ לכל הריון.
מידע נוסף»


פוליסת ביטוח בריאות קבוצתי לחברי לשכת רואי החשבון של חברת מדנס

החזר עד 4,000 ש"ח להריון, השתתפות עצמית בגובה 20%.
מידע נוסף»

פוליסת ביטוח בריאות לחברי לשכת עורכי הדין בישראל (הראל, באמצעות מדנס)

החזר 75% מההוצאה ועד 4,000 ש"ח להריון.
מידע נוסף» (עמ' 71)

* בכפוף לתנאי החברות והפוליסה ובאחריותן.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton