בחלק מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות קיים החזר בשימור דם טבורי. להלן פירוט של הפוליסות והתנאים.
למידע על תנאים מיוחדים לעמיתות מאוחדת שיא, כללית מושלם פלטינום ומכבי שלי לחץ/י כאן

כתב שירות "רפואה אמבולטורית" של כלל בריאות

המנויה תהא זכאית להחזר הוצאות ממשיות שהוציאה בפועל על איסוף ושימור של דם טבורי, עד לסכום של 600 ש"ח לכל היריון. רק למנויות שהצטרפו לביטוח החל מאוגוסט 2013.
מידע נוסף»

פוליסת ביטוח בריאות לחברי לשכת עורכי הדין בישראל (הראל, באמצעות מדנס)

החזר 75% מההוצאה ועד 4,000 ש"ח להריון.
מידע נוסף» (עמ' 71)

ביטוח לטכנולוגיות מתקדמות ברפואה, ייעוצים ושירותים אמבולטוריים של הפניקס

החזר הוצאות באיסוף ושימור דם טבורי - סכום הביטוח יהיה עד 500 ש"ח.
מידע נוסף»

ביטוח לשירותים רפואיים אמבולטוריים של הראל

מבוטחת שהתקשרה עם ספק העוסק בשימור דם טבורי, תהיה זכאית לכיסוי עד 583 ש"ח, פעם אחת בהריון.
מידע נוסף»

כתב שירות אמבולטורי של מגדל

השתתפות בשימור דם טבורי - עד 550 ש"ח.
מידע נוסף»

* בכפוף לתנאי החברות והפוליסה ובאחריותן.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton