לידה בתקופה הנוכחית עלולה, לצערנו, להיות מלאה באי וודאות. האם יש סיורים בחדר לידה? מתי ישחררו אותי? האם אצטרך להתמגן במסכה במהלך הלידה?  האם אעבור בדיקת קורונה? אנחנו ב"טבורית" התגייסנו לרכז עבורך את המידע העדכני מרוב בתי החולים בארץ וממשיכים לעדכן אותו כמעט מדי יום. שתהיה לידה קלה, רגועה ובריאה :-)

לידה בזמן קורונה 

***מידע בדף זה מבוסס על מידע כפי שהועבר ע"י בתי החולים ומעודכן ל- 15.3.2021. "טבורית" אינה אחראית על התכנים.***

נכון להיום, אין שינויים מהמצב הרגיל בכל הקשור לאפס הפרדה, ביות מלא, כניסה לתינוקיה וטיפול בתינוק.

הערה: ההתייחסות למלווה בכתבה זו היא בלשון זכר מטעמי נוחות, הכוונה היא לשני המינים.

 

הגרלה בטבורית בנק דם טבורי


מרכז הארץ

שיבא

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: כן

ואם היולדת מחוסנת? גם יולדת מחוסנת עוברת בדיקת קורונה, רק למחלימה עד 3 חודשים לאחר ההחלמה לא מבצעים בדיקה.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? במידה והיולדת לא יכולה להיות עם מסכה היא יכולה להוריד, הצוות יתמגן בהתאם.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? לא.

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא , פרט למקרה של תינוק פג.

ואם המלווה מחוסן? לא משנה.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: מלווה אחד יכול לבקר את היולדת במהלך תקופת האשפוז.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 48 שעות.

משך אשפוז לאחר ניתוח קיסרי: 48 שעות.

סיורים וקורסי הכנה ללידה: סיורי ההכנה ללידה הפרונטליים בשיבא חוזרים עבור מחוסנים ומחלימים בהתאם לתו הירוק ובקבוצות של עד 20 מבקרים. סיורי האונליין ממשיכים גם הם במקביל וזמינים עבור מי שלא התחסנו או לאלה שמעדיפים סיור וירטואלי

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת? יולדת מאומתת רשאית למלווה בחדר הלידה, כל עוד המלווה לא נדרש לבידוד. יכולה ללדת בלידה טבעית. בתום הלידה היא יכולה להניק, לעשות עור לעור ולהיות באפס הפרדה עם התינוק. היולדת תתאשפז במתחם קורונה במחלקת יולדות.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת? היולדת יכולה לבחור אם היא רוצה להיות עם התינוק או לא. אם היולדת מחליטה שהיא רוצה להיות עם התינוק, היא תהיה אתו באפס הפרדה ללא אפשרות להחזירו לתינוקיה. אם יולדת תחליט שהיא מפחדת להדביק את התינוק ומעדיפה שיילקח לטיפול נפרד, התינוק יועבר לבידוד בתינוקייה. בכל מקרה יבצעו לתינוק משטח לאחר 36 שעות מהלידה. 

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? יולדת בבידוד רשאית למלווה בחדר הלידה, כל עוד המלווה לא נדרש לבידוד. יכולה ללדת בלידה טבעית ובתום הלידה יכולה להניק ולעשות אפס הפרדה. לאחר הלידה תאושפז במחלקת יולדות בחדר עם בידוד טיפתי.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד? היולדת צריכה לבחור האם התינוק ישהה איתה באפס הפרדה או בתינוקייה, בלי אפשרות להתחרט. כלומר, התינוק לא יוכל לשהות בתינוקייה ואז להגיע לחדר היולדת במהלך האשפוז.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים שמחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת מאומתת? מותר מלווה בתנאי שאינו נדרש לבידוד.  לאחר הניתוח היולדת תועבר למחלקת יולדות במתחם קורונה והתינוק יועבר לתינוקיה.  לאחר כמה שעות של התאוששותו, אחרי שהיולדת מסוגלת ומעוניינת לטפל בתינוק, הוא יחזור אליה לכל תקופת האשפוז. 

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת לאחר ניתוח קיסרי? היולדת תבחר האם להיות איתו באפס הפרדה, לאחר כמה שעות של התאוששות. אחרת, יאושפז בתינוקייה ומלווה אחר יהיה רשאי לבקרו.

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד?  אותו נוהל כמו במקרה של יולדת מאומתת, רק שלאחר הניתוח תתאשפז היולדת במחלקת יולדות בבידוד טיפתי.

מה האפשרויות אשפוז ליולדת מאומתת לאחר קיסרי? בדיוק כמו יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל). 

 הגרלה בטבורית בנק דם טבורי

איכילוב - ליס

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: כן.

ואם היולדת מחוסנת? במקרים אלה לא יבצעו בדיקת קורונה.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? היולדת מחויבת להיות במסכה עד לשלב הלחיצות.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? לא.

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא. 

ואם המלווה מחוסן? לא משנה.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: מלווה אחד קבוע.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 36 שעות לפחות.

משך אשפוז לאחר קיסרי: 72 שעות.

קורסי הכנה ללידה: אונליין בלבד.

סיורים: יש סיורים וירטואלים, וחודשו הסיורים הפרונטליים - כמובן שאלה לא יתקיימו במידה ויהיה סגר נוסף.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת? יולדת מאומתת רשאית למלווה אחד קבוע בחדר לידה, המלווה חותם על הצהרה שההשלכות באחריותו.  אם היולדת מחליטה לעשות אפס הפרדה עם התינוק - תוכל להניק ולעשות עור לעור בתום הלידה. לאחר הלידה היולדת מועברת לאשפוז במתחם קורונה בחדרים המיועדים ליולדות מאומתות. היא תקבל שם הדרכה מלאה בדיוק כמו במחלקת יולדות ( יועצת הנקה, אחות ילודים ועוד). במידה ומלווה רוצה להישאר עם היולדת - יהיה חייב להישאר למשך כל תקופת האשפוז.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת? היולדת יכולה לבחור אם היא רוצה להיות עם התינוק או לא. אם היא מעוניינת בכך, היא תהיה איתו באפס הפרדה ללא אפשרות להחזירו לתינוקיה. אם יולדת תחליט שהיא מפחדת להדביקו, ורוצה שילקח ממנה לטיפול נפרד, התינוק יועבר לבידוד בתינוקייה. מי שהיה בחדר לידה לא יוכל לבקר את התינוק, כל מלווה אחר מחוסן/ מחלים/ עם תוצאה עדכנית שלילית לקורונה יכול לבקרו.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? יולדת שמגיעה מבידוד בית יכולה להיות עם מלווה לא מבודד. במידה והמלווה לא מחוסן או מחלים, עליו להיכנס לבידוד מייד לאחר הלידה. בתום הלידה תעבור היולדת לאשפוז בחדרים המיועדים למבודדות במחלקת נשים. במידה והמלווה רוצה להישאר עם היולדת, הוא מחויב להיכנס איתה לבידוד בחדר למשך כל תקופת האשפוז. 

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד? היולדת צריכה לבחור האם התינוק ישהה איתה באפס הפרדה או בתינוקיה, ללא אפשרות להתחרט. במידה ובחרה להיפרד מהתינוק, התינוק מועבר לבידוד בתינוקייה ויכולים לבקר אותו רק מי שמחוסן/מחלים/בעל תוצאה עדכנית שלילית לקורונה.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים ומחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת? מותר להכניס מלווה לחדר ניתוח. המלווה יכול להתאשפז עם היולדת. במידה ובחר להתאשפז, אסור לו לצאת מהחדר למשך כל תקופת האשפוז. לאחר הלידה עוברת היולדת לאשפוז במתחם קורונה.

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד?  מותר להכניס מלווה לחדר ניתוח. המלווה יכול להתאשפז עם היולדת, במידה והחליט להתאשפז - אסור לו לצאת מהחדר למשך כל תקופת האשפוז. לאחר הלידה עוברת היולדת לאשפוז בבידוד במחלקת נשים.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת / מבודדת לאחר קיסרי?  בתום ההתאוששות, במידה והכל תקין, יכולה היולדת לבחור לעשות אפס הפרדה, אחרת התינוק עובר לתינוקיה למשך כל תקופת האשפוז.

 הגרלה בטבורית בנק דם טבורי

בילינסון

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: כן.

ואם היולדת מחוסנת? גם במקרה זה עושים בדיקה.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה: לא.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? לא.

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא. 

ואם המלווה מחוסן? לא משנה.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: מלווה אחד יכול לבקר את היולדת במהלך תקופת האשפוז, הוא יכול להתחלף.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 36 שעות לפחות.

משך אשפוז לאחר ניתוח קיסרי: 72 שעות לפחות.

סיורים וקורסי הכנה ללידה: ניתן לתאם קורסים וסיורים דרך מוקד "רואים את הנולד" בטלפון 03-9376333. בנוסף, ניתן לתאם תכנית לידה אישית עם מיילדת.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת לקורונה: יולדת מאומתת רשאית למלווה אחד קבוע, במידה והמלווה אינו מחוסן או בעל אישור מחלים הוא - מחויב להישאר עם היולדת עד לתום תקופת האשפוז. בתום הלידה היולדת מועברת לאשפוז במחלקה ייעודית ליולדות מאומתות. 

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת? היולדת יכולה לבחור אם היא רוצה להיות עם התינוק או לא. אם מחליטה שרוצה להיות עם התינוק, תהיה איתו באפס הפרדה ללא אפשרות להחזירו לתינוקיה. אם יולדת תחליט שהיא מפחדת להדביקו ורוצה שיילקח ממנה לטיפול נפרד, התינוק יועבר לבידוד בתינוקיה.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? מבצעים ליולדת קיט מהיר, עד לקבלת התשובה היא תהיה בחדר לידה בבידוד. היולדת זכאית למלווה אחד, במידה והמלווה לא מחוסן אן בעל אישור מחלים - יהיה חייב להיכנס לבידוד בית מייד לאחר הלידה ולא יוכל לבקר בבית החולים. במידה והתשובה שלילית, היולדת תועבר לאחר הלידה לבידוד בחדרים ייעודים. רק מלווה מחוסן או בעל אישור מחלים יוכל לבקר אותה.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד? היולדת צריכה לבחור האם התינוק ישהה איתה באפס הפרדה או בתינוקיה, ללא אפשרות להתחרט. כלומר, התינוק לא יוכל לשהות בתינוקיה ואז להגיע לחדר היולדת במהלך האשפוז.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים ומחוסנת?  יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת? במקרה של ניתוח אלקטיבי (מתוכנן) מאשרים כניסה למלווה אחד. המלווה מחוייב להיות מחוסן, בעל תעודת מחלים או בעל בדיקת קורונה שלילית מ-72 השעות האחרונות. בתום הניתוח המלווה מחוייב להישאר עם היולדת למשך כל תקופת האשפוז.  

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד?  במקרה של ניתוח אלקטיבי (מתוכנן) מאשרים כניסה למלווה אחד, רק במידה והמלווה מחוסן או בעל אישור מחלים - יוכל לבקר במחלקה לאחר הלידה. אחרת ייכנס לבידוד בית. 

מה אפשרויות האשפוז ליולדת מאומתת לאחר ניתוח קיסרי? בדיוק כמו יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל). 

 הגרלה בטבורית בנק דם טבורי

אסף הרופא

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: כן.

ואם היולדת מחוסנת? גם במקרה זה מבצעים בדיקה.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? היולדת והמלווים חייבים להיות עם מסכה בחדר לידה, כל עוד נמצא לידם צוות רפואי.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? לא.  

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא.

ואם המלווה מחוסן? לא משנה.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: מלווה אחד קבוע יכול לבקר את היולדת במחלקת יולדות.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 36 שעות לפחות.

משך אשפוז לאחר ניתוח קיסרי: מינימום 48 שעות

קורסי הכנה ללידה: קורסים פרונטליים לא יתקיימו עד להודעה חדשה. קיים קורס דיגיטל אונליין זמין לצפייה.

סיורים: מתקיימים סיורים וירטואליים בחדרי לידה, ויש גם אפשרות לסיור ב-zoom בליווי מיילדת.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת? יולדת מאומתת מוזמנת ליצור קשר מבעוד מועד וליידע את בית החולים בטלפון 08-9779010. מחלקה ייעודית נפרדת הוקמה לטובת יולדות מאומתות לקורונה, עם צוות רפואי ייעודי הממוגן בהתאם. אחרי הלידה היולדת תועבר למחלקת אשפוז ייעודית לחולות קורונה. מלווה רשאי  להיכנס לבידוד ביחד עם היולדת והתינוק למשך כל תקופת האשפוז. המלווה לא יורשה לצאת מהחדר.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת? היולדת יכולה לבחור אם היא רוצה להיות עם התינוק או לא. אם היולדת מחליטה שהיא רוצה להיות עם התינוק, תשהה איתו באפס הפרדה ללא אפשרות להחזירו לתינוקיה. אם יולדת תחליט שהיא מפחדת להדביקו ומעדיפה שיילקח ממנה לטיפול נפרד, התינוק יועבר לבידוד בפגייה ויעבור בדיקת קורונה. אם תתקבל תוצאה חיובית - יוחזר לאם, אם תתקבל תוצאה שלילית - האם תחליט האם ימשיך להישאר בבידוד בפגייה או יועבר אליה למשף כל תקופת האשפוז.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? אשפוז בחדר עם נשים נוספות בבידוד במחלקת יולדות. היולדת בבידוד ולא תוכל לצאת מהחדר. בנוסף, עליה להיות עם מסכה לאורך כל זמן האשפוז. היולדת רשאית להיות עם מלווה אחד קבוע, הוא יהיה חייב לשהות איתה במשך כל זמן האשפוז ולא יורשה לצאת - שכן ייכנס לבידוד יחד עם היולדת.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד: היולדת צריכה לבחור האם התינוק ישהה איתה באפס הפרדה או בתינוקייה, בלי אפשרות להתחרט. כלומר התינוק לא יוכל לשהות בתינוקיה ואז להגיע לחדר היולדת במהלך האשפוז.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים והיא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת? אין כניסת מלווה לחדר ניתוח, האשפוז - כנ"ל, כמו במקרה של יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת בבידוד? אין כניסת מלווה לחדר ניתוח, האשפוז - כנ"ל, כמו במקרה של יולדת בבידוד לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל).

מה האפשרויות אשפוז ליולדת מאומתת לאחר ניתוח קיסרי? בדיוק כמו יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל). 
הגרלה בטבורית בנק דם טבורי

וולפסון
בדיקת קורונה: עושים לכל יולדת וגם למלווה.
ליווי בתהליך הלידה
: 2 מלווים קבועים.
מהלך הלידה: היולדת והמלווים חייבים להיות במסכה בחדר לידה, כל עוד נמצא לידם צוות רפואי.
משך האשפוז: לפחות 36 שעות.
מבקרים במהלך האשפוז: מלווה אחד קבוע במחלקת יולדות. נעשה מאמץ שתהיה רק יולדת אחת בחדר במהלך האשפוז.
קורסי הכנה ללידה: יש מגוון של הדרכות וקורסים אונליין, יש קורסים מצולמים וקורסים פרונטליים. בנוסף ניתן לתאם פגישה אישית עם מיילדת בתיאום מראש- 03-5028912
סיורים: מתקיימים סיורים פרונטליים בהרשמה ותיאום מראש בטלפון 03-5028150, כמובן שלא בזמני סגר.

 

קפלן

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת? כן.

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת מחוסנת? הבדיקה לא תתבצע במקרים הבאים: במידה ויש ליולדת תעודת מחלימה (האישור תקף לשלושה חודשים), או שהיולדת בעלת תיעוד לשתי מנות חיסון, כאשר המנה האחרונה ניתנה לפני 10 ימים או יותר.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? כן, עד לשלב הלחיצות. במידה והיולדת עם אפידורל ולא כאובה, מתבקשת להישאר עם המסכה.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף?  לא.

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא.

מה קורה אם המלווה מחוסן? לא שואלים ולא בודקים.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז? מלווה אחד.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 48 שעות, מי שמעוניינת יכולה להתשחרר לאחר 36 שעות.

משך אשפוז לאחר ניתוח קיסרי: 96 שעות.

קורסי הכנה ללידה: יש מגוון של הדרכות וקורסים אונליין, יש קורסים מצולמים וקורסים פרונטליים. בנוסף ניתן לתאם פגישה אישית עם מיילדת בתיאום מראש- *6977. בנוסף יש סדנת הכנס לניתוח קיסרי.
סיורים: מתקיימים סיורים פרונטליים בהרשמה ותיאום מראש, כמובן שלא בזמני סגר.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת לקורונה? יולדת מאומתת רשאית למלווה אחד קבוע, לא מאומת ולא מבודד. בתום הלידה היולדת נשארת עם התינוק למשך שעתיים והיא יכולה להניק ולעשות עור לעור. לאחר מכן תועבר למחלקת יולדות ב' לחדרים ייעודים למאומתות קורונה.  מלווה אחד קבוע, לא מאומת ולא מבודד, רשאי לבקר אותו במשך שעתיים כל יום. הצוות ממגן את המלווה היטב לפני הכניסה. מלווה לא מחוסן או מחלים שהיה בחדר לידה לא רשאי לבקר במחלקת אשפוז, כי יחויב להיכנס לבידוד.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת לקורונה? יולדת מאומתת רשאית לבחור בין אפס הפרדה לניתוק מלא למשך כל תקופת האשפוז. במידה והחליטה על ניתוק למשך תקופת האשפוז - התינוק יהיה בבידוד בתינוקייה ורק מלווה לא מאומת/ מבודד יהיה רשאי לבקר אותו. מלווה לא מחוסן או מחלים שהיה בחדר לידה - לא יהיה רשאי לבקר את התינוק, כי הוא מחוייב להיכנס לבידוד.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? יולדת שמגיעה מבידוד בית רשאית לשני מלווים שלא מאומתים / מבודדים. בתום הלידה היא תישאר שעתיים עם התינוק ולאחר מכן תועבר לאשפוז  בחדרים מיועדים במחלקת יולדות א'. היולדת בוחרת אם להיות עם התינוק באפס הפרדה או לשלוח לתינוקיה לבידוד למשך כל תקופת האשפוז.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד? בדיוק כמו נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת (ראה/י לעיל). 

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים והיא מחוסנת? כנ"ל, כמו במקרה של יולדת עם תסמינים שלא מחוסנת.

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת לקורונה? לא תתאפשר כניסת מלווה לחדר הניתוח. היולדת תתאשפז בחדרים ייעודים במחלקת יולדות ב'. אין אפשרות לאפס הפרדה. 

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד? אותו נוהל כמו ליולדת מאומתת במקרה של ניתוח קיסרי (ראה/י לעיל). התינוק מועבר לתינוקיה לבידוד.

מה אפשרויות האשפוז ליולדת מאומתת לקורונה לאחר קיסרי? בדיוק כמו יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל). 

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת לאחר קיסרי? התינוק יאושפז בתינוקיה בבידוד באותם נהלי ביקור כמו לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל).

 הגרלה בטבורית בנק דם טבורי

 מעייני ישועה

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת? כן.

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת מחוסנת? לא, במידה ויש תעודת מחלים או מחוסן עם תיעוד לשתי מנות חיסון, כאשר המנה האחרונה ניתנה לפני 8 ימים או יותר.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? כן, כולם עם מסכה. היולדת מוזמנת לשאול את המיילדת האם אפשר להוריד את המסכה לזמן קצר ומייד להחזיר.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף?  לא.

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא.

מה קורה אם המלווה מחוסן? לא שואלים ולא בודקים.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז? שני מלווים מעל גיל 18, יכולים להתחלף. 

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 72 שעות.

משך אשפוז לאחר ניתוח קיסרי: 96 שעות.

קורסי הכנה ללידה: ישנם קורסים פרונטליים למספר מצומצם של זוגות, בהרשמה מראש.

סיורים: מתקיימים סיורים פרונטליים לזוגות.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת לקורונה? יולדת מאומתת מתבקשת להודיע מראש לחדר לידה שהיא בדרך, אלא אם מגיעה דרך מד"א. בשער הכניסה לבית החולים היא צריכה ליידע את השומר שהיא מאומתת. היולדת יכולה להיכנס לחדר לידה עם מלווה אחד קבוע. המלווה מחוייב לאחר הלידה לצאת מבית החולים באופן עצמאי (לא בתחבורה ציבורית) ולהיכנס מיד לבידוד,  אלא אם יש לו אישור מחלים  / מחוסן. במקרה זה הוא לא נדרש לבידוד ורשאי לבקר את היולדת והתינוק. היולדת תתאשפז במחלקה ייעודית ליולדות עם קורונה - מחלקה חדשה שנקראת "מחלקת הכתר". במחלקה היולדת תקבל את כל ההדרכות והטיפולים כמו שמקבלים במחלקת יולדות.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת לקורונה? יולדת מאומתת רשאית לבחור בין אפס הפרדה לניתוק מלא למשך כל תקופת האשפוז. במידה והיא החליטה אפס הפרדה - יש שעת ביקור אחת בין 18:00-19:00 שבה יכול להגיע מבקר אחד בעל תעודת מחוסן או אישור החלמה. במידה והחליטה על ניתוק למשך תקופת האשפוז - התינוק יהיה בתינוקיה ויהיה מותר לבקר אותו רק לבעל אישור החלמה או תעודת מחוסן.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? יולדת שמגיעה מבידוד בית יכולה לבחור לאחר הלידה האם להיות עם התינוק באפס הפרדה או לשלוח לתינוקיה למשך כל תקופת האשפוז. האשפוז יהיה בחדרים עם מבודדות נוספות, לא במחלקת הכתר.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד? התינוק יכול להיות עם האמא באפס הפרדה או להיות בתינוקיה למשך כל תקופת האשפוז. במידה והוא בתינוקיה, רק מחוסן או בעל אישור מחלים יכולים לבקר אותו.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל), אך היא לא תועבר  למחלקת אשפוז עד לקבלת התשובה.

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים והיא מחוסנת? כנ"ל, כמו במקרה של יולדת עם תסמינים שלא מחוסנת.

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת לקורונה? לא תתאפשר כניסת מלווה לחדר הניתוח. לאחר הניתוח התינוק מועבר לתינוקייה לכמה שעות כדי שהאם תתאושש.

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת בבידוד? עד לקבלת תשובה יתייחסו אליה כמו ליולדת מאומתת, (ראה/י לעיל), אך היא לא תועבר למחלקת אשפוז עד לקבלת התשובה.

מה אפשרויות האשפוז ליולדת מאומתת לקורונה לאחר קיסרי? בדיוק כמו יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל). 

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת לאחר קיסרי? היולדת צריכה לבחור בין ניתוק מלא מהתינוק לאורך כל תקופת האשפוז, לאפס הפרדה. במידה והחליטה על אפס הפרדה, אם יש צורך, מאשרים שעות ביקור חריגות למחוסן.

הגרלה בטבורית בנק דם טבורי


אזור השרון

מאיר

בדיקת קורונה: עושים למי שחשודה כחולה או הגיעה מ"אזור אדום".
ליווי בתהליך הלידה
: מלווה אחד קבוע, ניתן לשלוח מייל ולבקש שיאשרו מלווה נוסף לפרטים נוספים: 09-7471666.
מהלך הלידה: היולדת והמלווים חייבים להיות במסכה בחדר לידה, כל עוד נמצא לידם צוות רפואי.
מבקרים במהלך האשפוז: שני מלווים קבועים ורק אחד 
קורסי הכנה ללידה: יש קורסי הכנה ללידה וירטואליים.
סיורים: אין סיורים פרונטליים.  יש תוכניות לידה פרונטליות אישיות עם מיילדת, תיאום מראש מול מועדון היולדות: 09-7471666.

 

לניאדו

חזרה האפשרות ללידת מים בלניאדו.
בדיקת קורונה: עושים לכל היולדות.
ליווי בתהליך הלידה
: שני מלווים, יולדות מאומתות רק מלווה אחד קבוע לכל השהות.
מהלך הלידה: היולדת והמלווים חייבים להתמגן במסכות, כל עוד הצוות הרפואי נמצא לידם.
משך האשפוז: 48 שעות אחרי לידה רגילה.
מלווים במהלך האשפוז: מלווה אחד שיכול להתחלף.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה וירטואליים ב-zoom.
סיורים: מתקיימים סיורים פרונטליים אישיים (זוג אחד בסיור).

הילל יפה

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: כן.

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת מחוסנת? כן, רק למחלימות משלושת החודשים האחרונים לא מבצעים בדיקת קורונה.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? כן, כאשר צוות רפואי נמצא בחדר. לא צריכה לעטות מסכה בזמן הלחיצות.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? לא.  

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא.

ואם המלווה מחוסן? לא משנה.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: מלווה אחד שיכול להתחלף.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 36 שעות.

משך אשפוז לאחר קיסרי: 72 שעות.

קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה וירטואליים.

סיורים: מתקיימים סיורים וירטואליים.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת לקורונה: יולדת מאומתת תלד במתחם ייעודי יהלום. היא יכולה ללדת בלידה טבעית ואפשר להניק. מלווה אחד יכול לשהות עימה וזאת לאחר מתן הסכמה מדעת על שהייה במתחם קורונה.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת? היולדת יכולה לבחור באפס הפרדה או באופציה של אשפוז התינוק בפגיה בבידוד. במידה והוא בבידוד בפגיה, יכול לבקר אותו מלווה אחד קבוע, לא מבודד ורצוי מאוד שיהיה מחוסן.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? במקרה כזה ימתינו לתוצאת בדיקת קורונה ויחליטו בהתאם לתוצאה. במידה והתוצאה שלילית - היולדת תועבר לאחר הלידה לאשפוז בבידוד. מבקר אחד יוכל לבקר אותה, הוא יידרש למיגון מלא ויהיה חייב לחתום על הסכמה שהוא במתחם בידוד.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד: זהה לילוד רגיל, למעט שנלקח לו משטח לאחר לידה.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? היולדת תעבור למתחם נפרד לדיגום ותשהה שם עד קבלת תשובה.

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים והיא מחוסנת? כנ"ל, כמו במקרה של יולדת לא מחוסנת.

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת לקורונה? מלווה אחד רשאי להיכנס לחדר הניתוח, בתום הניתוח היולדת רשאית להישאר עם התינוק והמלווה.

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת בבידוד? יחכו לתשובת בדיקת הקורונה, עד לקבלת התשובה יתייחסו אליה כאל מאומתת.

מה אפשרויות האשפוז ליולדת מאומתת לאחר ניתוח קיסרי? יולדת ללא קושי נשימתי מתאשפזת במתחם יהלום, מתחם ייעודי של אגף האימהות למבודדות וחולות קורונה. יכול לבקר אותה מבקר אחד שנכנס עם מיגון מלא.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת / מבודדת לאחר ניתוח קיסרי? היולדת יכולה להיות עם התינוק בביות מלא, אחרת התינוק מועבר לאשפוז בפגיה.

הגרלה בטבורית בנק דם טבורי

דרום הארץ

אסותא אשדוד

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: כן.

ואם היולדת מחוסנת? לא יבצעו בדיקת קורונה, במידה ויש ליולדת תעודת מחלים או מחוסן עם תיעוד לשתי מנות חיסון, כאשר המנה האחרונה ניתנה לפני 8 ימים או יותר.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? כן, עד לשלב הלידה הפעילה.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? לא.  

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא.

ואם המלווה מחוסן? לא משנה.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז? מלווה אחד קבוע ובונסף עוד מלווה מתחלף. המלווה המתחלף חייב להיות מחוסן או בעל תעודת מחלים.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 36 שעות לפחות.

משך אשפוז לאחר קיסרי: 48 שעות לפחות. 

קורסי הכנה ללידה: לקראת חזרה לקורסים פרונטליים למחוסנים / מחלימים.

סיורים: לקראת חזרה לסיורים פרונטליים למחוסנים / מחלימים. קיימים גם סיורים ב-zoom.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת לקורונה? יולדות מאומתת רשאית לשני מלווים בחדר לידה, אחד מהם חייב להיות בעל תעודת מחוסן / מחלים. המלווים מצהירים שהם לא יוצאים מחדר הלידה ושהאחריות היא עליהם. היולדת רשאית להניק בחדר לידה או לעשות עור לעור. לאחר הלידה היולדת תתאשפז במחלקה ייעודית נפרדת ליולדות מאומתות לקורונה. המלווה רשאי להתאשפז אתה למשך כל תקופת האשפוז, בלי לצאת מהחדר, אלא אם הוא מחוסן / מחלים.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת לקורונה? היולדת רשאית לבחור, האם היא מעוניינת באפס הפרדה ללא אפשרות לתינוקיה, או שהתינוק יועבר לבידוד. במידה ומחליטה שהתינוק יועבר לבידוד והאבא בעל תעודת מחלים / מחוסן - יהיה רשאי לבקרו. כל בקשה אחרת לביקור התינוק תיבדק באופן ספציפי.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? הנוהל זהה לזה של יולדת מאומתת לקורונה, אך היא לא תאושפז במחלקה הייעודית, אלא בחדר לבד בבידוד. אם תתקבל תשובה חיובית - תועבר למחלקה הייעודית.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד: ההמלצה של בית החולים היא שהיולדת תהיה באפס הפרדה עם התינוק, במידה ובוחרת להיפרד - התינוק יאושפז בבידוד ומלווה קבוע יהיה רשאי לבקרו במידה והוא בעל תעודת מחוסן / מחלים.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל). היולדת לא תועבר למחלקה הייעודית עד לקבלת התשובה.

מה הנוהל במקרה ויש תסמינים ליולדת מחוסנת? כנ"ל, כמו במקרה של יולדת לא מחוסנת (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת? אין כניסת מלווה לחדר ניתוח, האשפוז לא שונה מזה של יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת בבידוד? אין כניסת מלווה לחדר ניתוח, האשפוז יהיה בנוהל של יולדת בבידוד לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל).

מה אפשרויות האשפוז ליולדת מאומתת לאחר ניתוח קיסרי? זהות לאפשרויות של יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל). 

 הגרלה בטבורית בנק דם טבורי

ברזילי

בדיקת קורונה: עושים לכל יולדת.
ליווי בתהליך הלידה: מלווה אחד, מותר להתחלף.
מהלך הלידה: המלווים מחויבים בחבישת מסכה, היולדת לא מחויבת.
מבקרים במהלך האשפוז: מבקר אחד קבוע בעל צמיד זיהוי; אם היולדת עברה ניתוח קיסרי - מותר ליווי ע"י 2 מלווים קבועים, לא בו-זמנית.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה פרונטליים בקבוצות קטנות פעמיים-שלוש בחודש, טלפון ליצירת קשר - 08-6745327
משך האשפוז: שחרור 36 שעות לפחות אחרי הלידה.
סיורים: חודשו הסיורים הפרונטליים בימי חמישי, בקבוצות של עד 5 זוגות, צריך להירשם מראש.

 

סורוקה

בדיקת קורונה: מבצעים לכל יולדת.
ליווי בתהליך הלידה
: שני מלווים קבועים.
מהלך הלידה: היולדת והמלווה חייבים בעטיית מסכה. במידה שהיולדת מתקשה, מותר להוריד את המסכה בשלב הלחיצות.
משך האשפוז: ניתן להשתחרר 36 שעות אחרי הלידה, במידה והמצב הרפואי של היולדת מאפשר זאת והיולדת מעוניינת. משך האשפוז הרגילה הוא 48 שעות.
מבקרים במהלך האשפוז: לא יותר ממלווה אחד בביקור במחלקת יולדות.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסים וירטואליים.
סיורים בחדרי לידה: יש סרטון סיור חדר לידה באתר.

 

יוספטל אילת

בדיקת קורונה: מבצעים לכל היולדות.
ליווי בתהליך הלידה
: מלווה אחד בלבד שלא יכול להתחלף.
מהלך הלידה: יולדת לא חייבת להיות עם מסכה.
משך האשפוז: 48 שעות.
מבקרים במהלך האשפוז: מומלץ לא יותר ממלווה אחד בביקור במחלקת יולדות. כניסת ילדים אסורה. אין אזור המתנה למשפחות בחוץ.

ירושלים

הדסה הר הצופים והדסה עין כרם

בדיקת קורונה: מבצעים בדיקה לכל יולדת.
ליווי בתהליך הלידה
 : שני מלווים קבועים.
מהלך הלידה: בלידה היולדת יכולה להוריד את המסכה.
משך האשפוז: 48 שעות, יולדות המעוניינות בכך יכולות להשתחרר אחרי 36 שעות.
מבקרים במהלך האשפוז: מותר מלווה אחד במהלך האשפוז, המלווה יכול להתחלף.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה פרונטליים בעלות של 415 ש"ח,  עד 5 זוגות בקורס. בנוסף, מתקיים קורס הכנה ללידה ב-zoom בקבוצות קטנות. שני הקורסים ללא עלות ליולדות הדסה. קיים גם קורס הכנה ללידה וירטואלי ללא תשלום. ניתן להירשם לכל הקורסים כאן >> 
סיורים: ניתן לקבל במייל קישור לסיור מצולם בחדרי לידה ויש אפשרות לסיור ב-zoom.

הגרלה בטבורית בנק דם טבורי

שערי צדק

בדיקת קורונה: מבצעים בדיקת קורונה למי שחשודה כחולה.
ליווי בתהליך הלידה
: למיון ולקבלה מותר להגיע עם מלווה אחד, במהלך הלידה מותרים שני מלווים.
מהלך הלידה: היולדת והמלווים חייבים להיות במסכה בחדר לידה.
משך האשפוז: 48 שעות. ניתן להשתחחר אחרי 36 שעות לאחר הערכה רפואית.
מלווים במהלך האשפוז: מלווה אחד יכול לבקר את היולדת במחלקת היולדות. המלווה יכול להתחלף.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה אונליין ב-zoom.
סיורים: אין סיורים פרונטליים עד סוף הסגר. מתקיימים סיורים וירטואליים.

 

ביקור חולים
ביקור חולים הוא בית חולים ליולדות בלבד הממוקם במרכז העיר. ניתן להתעדכן בכל שאלה באמצעות ווטאסאפ יולדות: 02-5645234.                           
בדיקת קורונה: כל יולדת חותמת על הצהרת בריאות, אם יש לה תסמינים מועברת לבית חולים שערי צדק.                                                                         
ליווי בתהליך הלידה: בקבלה מותר מלווה אחד, בחדר לידה שני מלווים קבועים. 
מהלך הלידה: היולדת לא חייבת להיות עם מסכה.
משך האשפוז: 48 שעות אחרי לידה רגילה.
מלווים במהלך האשפוז: מלווה אחד שיכול להתחלף.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה לנשים בלבד.
סיורים: מתקיימים בימי א'.

 

סנט ג'וזף
בדיקת קורונה: לא מבצעים.
ליווי בתהליך הלידה
: מלווה אחד קבוע ודולה למי שמעוניינת.
מהלך הלידה: היולדת לא מחויבת להיות עם מסכה.
ביקורים במהלך האשפוז: מלווה אחד קבוע יכול לבקר את היולדת במהלך האשפוז.
משך אשפוז: 36 שעות אחרי לידה רגילה.
קורסי הכנה ללידה: עדיין לא מתקיימים, ניתן לקבוע שיחה עם מיילדת.
סיורים: בתאום מראש, לרבות סיורים אישיים.
הגרלה בטבורית בנק דם טבורי
חיפה

רמב"ם

בדיקת קורונה: יולדות שחשודות כחולות או חולות מאומתות לא נכנסות לחדר לידה, אלא למתחם מיוחד שהוקם למטרה זו. 
ליווי בתהליך הלידה: שני מלווים קבועים.
מהלך הלידה: היולדת והמלווים חייבים להיות במסכה בחדר לידה, כל עוד נמצא לידם צוות רפואי.
משך האשפוז: 48 שעות אחרי לידה רגילה.
מלווים במהלך האשפוז: מלווה אחד יוכל לבקר את היולדת באשפוז, המלווה יכול להתחלף.
קורסי הכנה ללידה: יש קורסי הכנה  ללידה אונליין.
סיורים: אין סיורים.

 

כרמל

בדיקת קורונה: עושים למי שמגיעה מאזורים אדומים.
ליווי בתהליך הלידה
: שני מלווים קבועים.
מהלך הלידה: היולדת והמלווים חייבים להיות במסכה בחדר לידה.
משך האשפוז: 48 שעות אחרי לידה רגילה, ניתן להשתחרר אחרי 36 שעות.
מלווים במהלך האשפוז: מלווה אחד.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה וירטואליים ב-zoom.
סיורים: לא מתקיימים.

בני ציון

בדיקת קורונה: עושים לחשודות.
ליווי בתהליך הלידה
: שני מלווים קבועים.
מהלך הלידה: היולדת והמלווים חייבים להיות במסכה בחדר לידה, כל עוד נמצא לידם צוות רפואי.
משך האשפוז: 48 שעות אחרי לידה רגילה.
מלווים במהלך האשפוז: מלווה אחד קבוע.
קורסי הכנה ללידה: יש קורסי הכנה ללידה וירטואליים.
סיורים: חודשו הסיורים הפרונטליים, עד 5 זוגות. כל יום שישי 2 סיורים- רישום באתר של בית החולים בני ציון, כמובן שאין בתקופות של סגר.
הגרלה בטבורית בנק דם טבורי
צפון הארץ

פוריה

בדיקת קורונה: עושים לכל היולדות.
ליווי בתהליך הלידה: שני מלווים קבועים.
מהלך הלידה: היולדת והמלווים חייבים להיות במסכה בחדר לידה, כל עוד נמצא לידם צוות רפואי.
משך האשפוז: 48 שעות.
מלווים במהלך האשפוז: מלווה אחד שיכול להתחלף.
משך האשפוז: 48 שעות אחרי לידה רגילה, 72 שעות אחרי ניתוח קיסרי.
קורסי הכנה ללידה: נפתח קורס הכנה ללידה פרונטלי.
סיורים: מתקיימים סיורים עד 5 זוגות בסיור, הרשמה מראש באתר פוריה ובמועדון היולדות.

העמק

בדיקת קורונה: עושים לכל היולדות.
ליווי בתהליך הלידה
: מלווה אחד קבוע, אפשר בנוסף דולה.                                                                                                                                               
ניתוח קיסרי מתוכנן: מלווה יכול להיכנס אם יש בידו תוצאה שלילית עדכנית של עד 72 שעות לקורונה.
מהלך הלידה: היולדת לא חייבת להיות במסכה במהלך הלידה, המלווה חייב.
משך האשפוז: 48 שעות אחרי לידה רגילה.
מלווים במהלך האשפוז: שני מלווים קבועים יכולים לבקר את היולדת במהלך תקופת האשפוז. אסורה שהייה ממושכת לצד היולדת במחלקה.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה עד 8 זוגות בחדר גדול ומרווח.
סיורים: לא יתקיימו במהלך הסגר.

 

גליל מערבי

בדיקת קורונה: עושים לכל היולדות.
ליווי בתהליך הלידה
: מלווה אחד, יכול להתחלף.
מהלך הלידה: היולדת והמלווים חייבים לחבוש מסכה, כל עוד יש צוות רפואי בחדר.
מלווים במהלך האשפוז: מלווה אחד יכול לבקר את היולדת במהלך תקופת האשפוז.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה פרונטליים בחדר גדול ועם הגבלה במספר המשתתפים.
סיורים: מתקיימים סיורים פרונטליים, עד 5 זוגות בסיור.
 הגרלה בטבורית בנק דם טבורי

זיו

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת? כן, לכל יולדת המגיעה מאזור עם תחלואה גבוהה ומתאשפזת.

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת מחוסנת? לא, במידה ויש תעודת מחלים או מחוסן עם תיעוד לשתי מנות חיסון, כאשר המנה האחרונה ניתנה לפני 8 ימים או יותר.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? כולם עם מסכה, בשלב הלחיצות היולדת יכולה להיות בלי מסכה, הצוות מתמגן.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? לא.

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא.

מה קורה אם המלווה מחוסן? לא שואלים ולא בודקים.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז? מלווה אחד קבוע.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 36 שעות.

משך אשפוז לאחר ניתוח קיסרי: 72 שעות.

קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסים פרונטליים וגם ב-zoom.

סיורים: בתקופת סגר מתקיימים סיורים ב-zoom,, בתקופה רגילה יש סיורים פרונטליים עד 4 זוגות.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת לקורונה? מומלץ להתקשר מראש לחדר לידה ולהודיע שמגיעים, ישנם חדרי לידה ייעודיים למאומתות קורונה. במידה ומגיעה למיון, היולדת תטופל בחדרי בידוד במיון. הלידה תתקיים בחדר לידה ללא מלווה ולאחר מכן מתאשפזים במחלקה ייעודית.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת לקורונה? התינוק מאושפז בפגייה למשך 36 שעות, הוא מופרד מהאם ואין אפשרות למבקרים / אפס הפרדה.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? היולדת תעבור בדיקת קורונה. אם מגיעה תשובה שלילית - התינוק יכול לשהות אתה בתנאים של אפס הפרדה, ללא מבקרים, כאשר הבידוד יימשך. במידה ומגיעה תשובה חיובית - יתקיים נוהל של יולדת המאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד? עד לקבלת התשובה התינוק יהיה מופרד מהאם. אחרי קבלת תשובה שלילית יוכל לשהות אתה באפס הפרדה. אין אפשרות שהתינוק ישהה בתינוקייה.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש יולדת מחוסנת עם תסמינים? יבדקו כל מקרה לגופו.

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת לקורונה? אין כניסה למלווה לחדר ניתוח וגם לא במהלך האשפוז. היולדת תתאשפז בחדרים המיועדים למאומתות קורונה, התינוק יתאשפז בפגייה.

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת בבידוד? עד לקבלת תשובה יתייחסו אליה כמו ליולדת מאומתת, ראה/י לעיל.

מה אפשרויות האשפוז ליולדת מאומתת לקורונה לאחר ניתוח קיסרי? בדיוק כמו יולדת לאחר לידה רגילה. אין אפשרות למלווה.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת לאחר ניתוח קיסרי? אין אפשרות לאפס הפרדה. התינוק יאושפז בפגייה ללא אפשרות למבקרים.

 הגרלה בטבורית בנק דם טבורי

בית חולים איטלקי, נצרת
בדיקת קורונה: עושים למי שחשודה כחולה וגם למי שמגיעה מבידוד.
ליווי בתהליך הלידה
: מלווה אחד.
מהלך הלידה: מומלץ שהיולדת תחבוש מסכה במהלך הלידה, אך אם היא מתקשה - אין זה חובה. חובה לחבוש מסכה אחרי הלידה.
מבקרים במהלך האשפוז: מלווה אחד קבוע.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה אונליין מוקלטים לקבוצות ובהמשך ניתן לשאול שאלות בוואטסאפ.
סיורים: סיור לכל זוג.

 

בית חולים אנגלי, נצרת

בדיקת קורונה: עושים למי שחשודה כחולה.
ליווי בתהליך הלידה: מלווה אחד.
מהלך הלידה: היולדת לא מחויבת לחבוש מסכה במהלך הלידה. חובה לחבוש מסכה כשנמצאים ברחבי בית החולים.
מבקרים במהלך האשפוז: מומלץ ביקור ע"י אדם אחד בלבד, אך יש גמישות.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה אונליין ב-zoom.
סיורים: בקבוצות קטנות עד 4 זוגות.

 

בית חולים צרפתי, נצרת

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: לחשודות בלבד .

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת מחוסנת? לא.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה: כן

כמה מלווים מותר בחדר לידה? מלווה אחד

האם המלווים יכולים להתחלף? כן

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא

ואם המלווה מחוסן? לא שואלים

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: עד שני מלווים

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 36-48 שעות, תלוי במצב האישה.

משך אשפוז לאחר ניתוח קיסרי: אחרי ניתוח ראשון - ארבעה ימים , אחרי ניתוח חוזר - שלושה ימים.

קורסי הכנה ללידה: יש קורס הכנה ב-zoom או באופן פרונטלי.

סיורים: מתקימים באופן פרטני , ובקבוצות עד 4-5 יולדות בכל סיור.

 מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת לקורונה? יולדת מאומתת רשאית להיות עם מלווה, אבל מראש מוסבר למלווה על אי יציאה מהחדר ואי חשיפתו לאנשים אחרים. מלבישים את המלווה אותו חלוק ומסכה N95. היולדת רשאית להניק כבר בחדר לידה, לעשות עור לעור כל עוד היא עם מסכה. לאחר הלידה היא מתאשפזת ביחד עם התינוק במחלקה ייעודית.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת לקורונה? עובר איתה לאשפוז במחלקה ייעודית, או עובר לאשפוז בתינוקיה ללא אפשרות לשנות החלטה.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? תהיה במחלקה בבידוד עד לקבלת תוצאת בדיקת הקורונה. במידה והתוצאה היא שלילית - תישאר לאשפוז בבידוד.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד?  יכולה לבחור בין ביות מלא לבין תינוקיה. אין אפשרות לשנות החלטה.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל). 

מה הנוהל במקרה ויש יולדת מחוסנת עם תסמינים? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל). 

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת מאומתת? אין כניסת מלווים לחדר ניתוח. תינוק נשאר עם היולדת במחלקת קורונה.

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד? יכולה לבחור בין ביות מלא לבין תינוקיה. אין אפשרות לשנות החלטה. 

מה האפשרויות אשפוז ליולדת מאומתת לאחר קיסרי? אחרי ניתוח ראשון - ארבעה ימים, אחרי ניתוח חוזר - שלושה ימים.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת לאחר קיסרי? בדיוק כמו במקרה של יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל). 

הגרלה בטבורית בנק דם טבורי


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton