שינויים בחדרי לידה בקורונה

אנחנו בעיצומו של גל רביעי ויש שינויים רבים בהתנהלות חדרי הלידה ברחבי הארץ. אנחנו בטבורית התגייסנו לאורך כל התקופה המורכבת שעברנו וגם היום על מנת לרכז עבורך את המידע העדכני מרוב בתי החולים בארץ. שתהיה לידה קלה, רגועה ובריאה!

 מידע בדף זה מעודכן ל-15/8/2021 (למעט בתי חולים בהם מצוין אחרת). היקף החומר המתפרסם ותאריך עדכונו אינו באחריות טבורית - אנו תלויים בשיתוף פעולה עם בתי החולים.

נכון להיום, אין שינויים מהמצב הרגיל בכל הקשור לאפס הפרדה, ביות מלא, כניסה לתינוקיה וטיפול בתינוק.


 הערה: ההתייחסות למלווה בכתבה זו היא בלשון זכר מטעמי נוחות, הכוונה היא לשני המינים.

הגרלה בטבורית בנק דם טבורי


מרכז הארץ

שיבא

*עודכן לאחרונה ב-15/8/2021*

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: כן

ואם היולדת מחוסנת? גם יולדת מחוסנת עוברת בדיקת קורונה, רק למחלימה עד 3 חודשים לאחר ההחלמה לא מבצעים בדיקה.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? במידה והיולדת לא יכולה להיות עם מסכה היא יכולה להוריד, הצוות יתמגן בהתאם.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? לא.

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא , פרט למקרה של תינוק פג.

ואם המלווה מחוסן? לא משנה.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: מלווה אחד יכול לבקר את היולדת במהלך תקופת האשפוז.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 48 שעות.

משך אשפוז לאחר ניתוח קיסרי: 48 שעות.

סיורים וקורסי הכנה ללידה: מתקיימים אונליין.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת? יולדת מאומתת רשאית למלווה בחדר הלידה, כל עוד המלווה לא נדרש לבידוד. יכולה ללדת בלידה טבעית. בתום הלידה היא יכולה להניק, לעשות עור לעור ולהיות באפס הפרדה עם התינוק. היולדת תתאשפז במתחם קורונה במחלקת יולדות.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת? היולדת יכולה לבחור אם היא רוצה להיות עם התינוק או לא. אם היולדת מחליטה שהיא רוצה להיות עם התינוק, היא תהיה אתו באפס הפרדה ללא אפשרות להחזירו לתינוקיה. אם יולדת תחליט שהיא מפחדת להדביק את התינוק ומעדיפה שיילקח לטיפול נפרד, התינוק יועבר לבידוד בתינוקייה. בכל מקרה יבצעו לתינוק משטח לאחר 36 שעות מהלידה. 

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? יולדת בבידוד רשאית למלווה בחדר הלידה, כל עוד המלווה לא נדרש לבידוד. יכולה ללדת בלידה טבעית ובתום הלידה יכולה להניק ולעשות אפס הפרדה. לאחר הלידה תאושפז במחלקת יולדות בחדר עם בידוד טיפתי.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד? היולדת צריכה לבחור האם התינוק ישהה איתה באפס הפרדה או בתינוקייה, בלי אפשרות להתחרט. כלומר, התינוק לא יוכל לשהות בתינוקייה ואז להגיע לחדר היולדת במהלך האשפוז.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים שמחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת מאומתת? מותר מלווה בתנאי שאינו נדרש לבידוד.  לאחר הניתוח היולדת תועבר למחלקת יולדות במתחם קורונה והתינוק יועבר לתינוקיה.  לאחר כמה שעות של התאוששותו, אחרי שהיולדת מסוגלת ומעוניינת לטפל בתינוק, הוא יחזור אליה לכל תקופת האשפוז. 

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת לאחר ניתוח קיסרי? היולדת תבחר האם להיות איתו באפס הפרדה, לאחר כמה שעות של התאוששות. אחרת, יאושפז בתינוקייה ומלווה אחר יהיה רשאי לבקרו.

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד?  אותו נוהל כמו במקרה של יולדת מאומתת, רק שלאחר הניתוח תתאשפז היולדת במחלקת יולדות בבידוד טיפתי.

מה האפשרויות אשפוז ליולדת מאומתת לאחר קיסרי? בדיוק כמו יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל). 

 

איכילוב - ליס

*עודכן לאחרונה ב-15/8/2021*

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: רק ליולדת עם סימנים מחשידים כגון חום, שיעול...

ואם היולדת מחוסנת? במקרים אלה לא יבצעו בדיקת קורונה. 

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? היולדת מחויבת להיות במסכה עד לשלב הלחיצות.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? לא.

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא. 

ואם המלווה מחוסן? לא משנה.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: מלווה אחד קבוע.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 36 שעות לפחות.

משך אשפוז לאחר קיסרי: 72 שעות.

קורסי הכנה ללידה: אונליין בלבד.

סיורים: יש סיורים וירטואלים, וחודשו הסיורים הפרונטליים - כמובן שאלה לא יתקיימו במידה ויהיה סגר נוסף.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת? יולדת מאומתת רשאית למלווה אחד קבוע בחדר לידה, המלווה חותם על הצהרה שההשלכות באחריותו.  אם היולדת מחליטה לעשות אפס הפרדה עם התינוק - תוכל להניק ולעשות עור לעור בתום הלידה. לאחר הלידה היולדת מועברת לאשפוז במתחם קורונה בחדרים המיועדים ליולדות מאומתות. היא תקבל שם הדרכה מלאה בדיוק כמו במחלקת יולדות ( יועצת הנקה, אחות ילודים ועוד). במידה ומלווה רוצה להישאר עם היולדת - יהיה חייב להישאר למשך כל תקופת האשפוז.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת? היולדת יכולה לבחור אם היא רוצה להיות עם התינוק או לא. אם היא מעוניינת בכך, היא תהיה איתו באפס הפרדה ללא אפשרות להחזירו לתינוקיה. אם יולדת תחליט שהיא מפחדת להדביקו, ורוצה שילקח ממנה לטיפול נפרד, התינוק יועבר לבידוד בתינוקייה. מי שהיה בחדר לידה לא יוכל לבקר את התינוק, כל מלווה אחר מחוסן/ מחלים/ עם תוצאה עדכנית שלילית לקורונה יכול לבקרו.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? יולדת שמגיעה מבידוד בית יכולה להיות עם מלווה לא מבודד. במידה והמלווה לא מחוסן או מחלים, עליו להיכנס לבידוד מייד לאחר הלידה. בתום הלידה תעבור היולדת לאשפוז בחדרים המיועדים למבודדות במחלקת נשים. במידה והמלווה רוצה להישאר עם היולדת, הוא מחויב להיכנס איתה לבידוד בחדר למשך כל תקופת האשפוז. 

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד? היולדת צריכה לבחור האם התינוק ישהה איתה באפס הפרדה או בתינוקיה, ללא אפשרות להתחרט. במידה ובחרה להיפרד מהתינוק, התינוק מועבר לבידוד בתינוקייה ויכולים לבקר אותו רק מי שמחוסן/מחלים/בעל תוצאה עדכנית שלילית לקורונה.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים ומחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת? מותר להכניס מלווה לחדר ניתוח. המלווה יכול להתאשפז עם היולדת. במידה ובחר להתאשפז, אסור לו לצאת מהחדר למשך כל תקופת האשפוז. לאחר הלידה עוברת היולדת לאשפוז במתחם קורונה.

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד?  מותר להכניס מלווה לחדר ניתוח. המלווה יכול להתאשפז עם היולדת, במידה והחליט להתאשפז - אסור לו לצאת מהחדר למשך כל תקופת האשפוז. לאחר הלידה עוברת היולדת לאשפוז בבידוד במחלקת נשים.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת / מבודדת לאחר קיסרי?  בתום ההתאוששות, במידה והכל תקין, יכולה היולדת לבחור לעשות אפס הפרדה, אחרת התינוק עובר לתינוקיה למשך כל תקופת האשפוז.

 הגרלה בטבורית בנק דם טבורי

בילינסון

*עודכן לאחרונה ב-15/8/2021*

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: כן.

ואם היולדת מחוסנת? לא מבצעים בדיקת קורונה במידה ועברו 3 שבועות מהחיסון.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה: לא.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? לא.

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא. 

ואם המלווה מחוסן? לא משנה.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: 3 מלווים יכולים לבקר את היולדת.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 48 שעות לפחות.

משך אשפוז לאחר ניתוח קיסרי: 4 לילות.

סיורים וקורסי הכנה ללידה: ניתן לתאם קורסים וסיורים דרך מוקד "רואים את הנולד" בטלפון 03-9376333. בנוסף, ניתן לתאם תכנית לידה אישית עם מיילדת.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת לקורונה: יולדת מאומתת רשאית למלווה אחד קבוע, במידה והמלווה אינו מחוסן או בעל אישור מחלים הוא - מחויב להישאר עם היולדת עד לתום תקופת האשפוז. בתום הלידה היולדת מועברת לאשפוז במחלקה ייעודית ליולדות מאומתות. 

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת? היולדת יכולה לבחור אם היא רוצה להיות עם התינוק או לא. אם מחליטה שרוצה להיות עם התינוק, תהיה איתו באפס הפרדה ללא אפשרות להחזירו לתינוקיה. אם יולדת תחליט שהיא מפחדת להדביקו ורוצה שיילקח ממנה לטיפול נפרד, התינוק יועבר לבידוד בתינוקיה.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? מבצעים ליולדת קיט מהיר, עד לקבלת התשובה היא תהיה בחדר לידה בבידוד. היולדת זכאית למלווה אחד, במידה והמלווה לא מחוסן אן בעל אישור מחלים - יהיה חייב להיכנס לבידוד בית מייד לאחר הלידה ולא יוכל לבקר בבית החולים. במידה והתשובה שלילית, היולדת תועבר לאחר הלידה לבידוד בחדרים ייעודים. רק מלווה מחוסן או בעל אישור מחלים יוכל לבקר אותה.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד? היולדת צריכה לבחור האם התינוק ישהה איתה באפס הפרדה או בתינוקיה, ללא אפשרות להתחרט. כלומר, התינוק לא יוכל לשהות בתינוקיה ואז להגיע לחדר היולדת במהלך האשפוז.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים ומחוסנת?  יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת? במקרה של ניתוח אלקטיבי (מתוכנן) מאשרים כניסה למלווה אחד. המלווה מחוייב להיות מחוסן, בעל תעודת מחלים או בעל בדיקת קורונה שלילית מ-72 השעות האחרונות. בתום הניתוח המלווה מחוייב להישאר עם היולדת למשך כל תקופת האשפוז.  

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד?  במקרה של ניתוח אלקטיבי (מתוכנן) מאשרים כניסה למלווה אחד, רק במידה והמלווה מחוסן או בעל אישור מחלים - יוכל לבקר במחלקה לאחר הלידה. אחרת ייכנס לבידוד בית. 

מה אפשרויות האשפוז ליולדת מאומתת לאחר ניתוח קיסרי? בדיוק כמו יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל). 

 

אסף הרופא

*עודכן לאחרונה ב-15/8/2021*

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: רק ליולדת שאין ברשותה תו ירוק.

ואם היולדת מחוסנת? רק אם יש לה תסמינים.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? כן, יולדת שמתקשה לנשום יכולה ברשות המיילדת להוריד.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? כן , בהצגת תו ירוק

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא.

ואם המלווה מחוסן? לא משנה.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: 2 מלווים, יכולים להתחלף רק בהצגת תו ירוק

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 36 שעות לפחות.

משך אשפוז לאחר ניתוח קיסרי: מינימום 48 שעות

קורסי הכנה ללידה: קורסים פרונטליים לא יתקיימו עד להודעה חדשה. קיים קורס דיגיטל אונליין זמין לצפייה.

סיורים: מתקיימים סיורים וירטואליים בחדרי לידה, ויש גם אפשרות לסיור ב-zoom בליווי מיילדת.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת? יולדת מאומתת מוזמנת ליצור קשר מבעוד מועד וליידע את בית החולים בטלפון 08-9779010. מחלקה ייעודית נפרדת הוקמה לטובת יולדות מאומתות לקורונה, עם צוות רפואי ייעודי הממוגן בהתאם. אחרי הלידה היולדת תועבר למחלקת אשפוז ייעודית לחולות קורונה. מלווה רשאי  להיכנס לבידוד ביחד עם היולדת והתינוק למשך כל תקופת האשפוז. המלווה לא יורשה לצאת מהחדר.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת? היולדת יכולה לבחור אם היא רוצה להיות עם התינוק או לא. אם היולדת מחליטה שהיא רוצה להיות עם התינוק, תשהה איתו באפס הפרדה ללא אפשרות להחזירו לתינוקיה. אם יולדת תחליט שהיא מפחדת להדביקו ומעדיפה שיילקח ממנה לטיפול נפרד, התינוק יועבר לבידוד בפגייה ויעבור בדיקת קורונה. אם תתקבל תוצאה חיובית - יוחזר לאם, אם תתקבל תוצאה שלילית - האם תחליט האם ימשיך להישאר בבידוד בפגייה או יועבר אליה למשף כל תקופת האשפוז.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? אשפוז בחדר עם נשים נוספות בבידוד במחלקת יולדות. היולדת בבידוד ולא תוכל לצאת מהחדר. בנוסף, עליה להיות עם מסכה לאורך כל זמן האשפוז. היולדת רשאית להיות עם מלווה אחד קבוע, הוא יהיה חייב לשהות איתה במשך כל זמן האשפוז ולא יורשה לצאת - שכן ייכנס לבידוד יחד עם היולדת.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד: היולדת צריכה לבחור האם התינוק ישהה איתה באפס הפרדה או בתינוקייה, בלי אפשרות להתחרט. כלומר התינוק לא יוכל לשהות בתינוקיה ואז להגיע לחדר היולדת במהלך האשפוז.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים והיא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת? אין כניסת מלווה לחדר ניתוח, האשפוז - כנ"ל, כמו במקרה של יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת בבידוד? אין כניסת מלווה לחדר ניתוח, האשפוז - כנ"ל, כמו במקרה של יולדת בבידוד לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל).

מה האפשרויות אשפוז ליולדת מאומתת לאחר ניתוח קיסרי? בדיוק כמו יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל). 

וולפסון

*עודכן לאחרונה ב-15/8/2021*

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: כן.

ואם היולדת מחוסנת? גם במקרה זה עושים בדיקה.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה: כן, עד לשלב הלידה הפעילה.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? לא.

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? כן, למלווה המרכזי שממשיך אח"כ למחלקת יולדות.

ואם המלווה מחוסן? גם במקרה שהוא מחוסן בודקים אותו.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: מלווה אחד מחוסן/ מחלים

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 36 שעות.

משך אשפוז לאחר ניתוח קיסרי: 48 שעות.

קורסי הכנה ללידה: קיימים קורסים אונליין וקורסים פרונטליים, עד 5 זוגות. בנוסף ניתן לתאם פגישה אישית עם מיילדת בתיאום מראש- 03-5028912

סיורים: יש סרטון של סיור באתר, ובנוסף מתקיימים סיורים פרונטליים, עד 4 זוגות, בהרשמה ותיאום מראש בטלפון 03-5028150, כמובן שלא בזמני סגר.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת לקורונה: יולדת מאומתת רשאית למלווה אחד קבוע, רשאית בתום הלידה להניק ולעשות עור לעור. בתום הלידה היולדת מועברת לאשפוז במחלקה ייעודית ליולדות מאומתות. המלווה יכול להיכנס איתה לאשפוז למשך כל התקופה. 

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת? היולדת יכולה לבחור אם היא רוצה להיות עם התינוק או לא. אם מחליטה שרוצה להיות עם התינוק, תהיה איתו באפס הפרדה ללא אפשרות להחזירו לתינוקיה. אם יולדת תחליט שהיא מפחדת להדביקו ורוצה שיילקח ממנה לטיפול נפרד, התינוק יועבר לבידוד בתינוקיה. רק מבקר מחוסן עם בדיקת קורונה שלילית עדכנית רשאי לבקרו. 

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד?  עד לקבלת התשובה היא תהיה בחדר לידה בבידוד. במקרה שהתוצאה שלילית אותו הנוהל בדיוק כמו ליולדת מאומתת פרט לעובדה שתתאפשז במחלקת יולדות בחדרים המיועדים ליולדות בבידוד. 

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד? אותו נוהל בדיוק כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים ומחוסנת?  יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת? במקרה של ניתוח מאשרים כניסה למלווה אחד לחדר ניתוח, לאחר מכן הכל אותו דבר כמו במקרה של יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד?   במקרה של ניתוח מאשרים כניסה למלווה אחד לחדר ניתוח, לאחר מכן הכל אותו דבר כמו במקרה של יולדת בבידוד לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל).

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת/ בבידוד לאחר ניתוח קיסרי? בדיוק כמו יולדת מאומתת/ בבידוד לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל). 

הגרלה בטבורית בנק דם טבורי

 

קפלן

*עודכן לאחרונה ב-15/8/2021*

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת? רק אם יש לה תסמינים

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת מחוסנת? רק אם יש לה תסמינים

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? כן, עד לשלב הלחיצות. במידה והיולדת עם אפידורל ולא כאובה, מתבקשת להישאר עם המסכה.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף?  לא.

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא.

מה קורה אם המלווה מחוסן? לא שואלים ולא בודקים.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז? מלווה אחד

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 48 שעות, מי שמעוניינת יכולה להתשחרר לאחר 36 שעות.

משך אשפוז לאחר ניתוח קיסרי: 96 שעות.

קורסי הכנה ללידה: יש מגוון של הדרכות וקורסים אונליין, יש קורסים מצולמים וקורסים פרונטליים. בנוסף ניתן לתאם פגישה אישית עם מיילדת בתיאום מראש- *6977. בנוסף יש סדנת הכנס לניתוח קיסרי.
סיורים: מתקיימים סיורים פרונטליים בהרשמה ותיאום מראש, כמובן שלא בזמני סגר.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת לקורונה? יולדת מאומתת רשאית למלווה אחד קבוע, לא מאומת ולא מבודד. בתום הלידה היולדת נשארת עם התינוק למשך שעתיים והיא יכולה להניק ולעשות עור לעור. לאחר מכן תועבר למחלקת יולדות ב' לחדרים ייעודים למאומתות קורונה.  מלווה אחד קבוע, לא מאומת ולא מבודד, רשאי לבקר אותו במשך שעתיים כל יום. הצוות ממגן את המלווה היטב לפני הכניסה. מלווה לא מחוסן או מחלים שהיה בחדר לידה לא רשאי לבקר במחלקת אשפוז, כי יחויב להיכנס לבידוד.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת לקורונה? יולדת מאומתת רשאית לבחור בין אפס הפרדה לניתוק מלא למשך כל תקופת האשפוז. במידה והחליטה על ניתוק למשך תקופת האשפוז - התינוק יהיה בבידוד בתינוקייה ורק מלווה לא מאומת/ מבודד יהיה רשאי לבקר אותו. מלווה לא מחוסן או מחלים שהיה בחדר לידה - לא יהיה רשאי לבקר את התינוק, כי הוא מחוייב להיכנס לבידוד.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? יולדת שמגיעה מבידוד בית רשאית לשני מלווים שלא מאומתים / מבודדים. בתום הלידה היא תישאר שעתיים עם התינוק ולאחר מכן תועבר לאשפוז  בחדרים מיועדים במחלקת יולדות א'. היולדת בוחרת אם להיות עם התינוק באפס הפרדה או לשלוח לתינוקיה לבידוד למשך כל תקופת האשפוז.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד? בדיוק כמו נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת (ראה/י לעיל). 

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים והיא מחוסנת? כנ"ל, כמו במקרה של יולדת עם תסמינים שלא מחוסנת.

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת לקורונה? לא תתאפשר כניסת מלווה לחדר הניתוח. היולדת תתאשפז בחדרים ייעודים במחלקת יולדות ב'. אין אפשרות לאפס הפרדה. 

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד? אותו נוהל כמו ליולדת מאומתת במקרה של ניתוח קיסרי (ראה/י לעיל). התינוק מועבר לתינוקייה לבידוד.

מה אפשרויות האשפוז ליולדת מאומתת לקורונה לאחר קיסרי? בדיוק כמו יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל). 

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת לאחר קיסרי? התינוק יאושפז בתינוקייה בבידוד באותם נהלי ביקור כמו לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל).

 

 מעייני ישועה

*עודכן לאחרונה ב-7/6/2021*

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת? כן

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת מחוסנת? לא, במידה ויש תעודת מחלים או מחוסן עם תיעוד לשתי מנות חיסון, כאשר המנה האחרונה ניתנה לפני 8 ימים או יותר.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? כן, כולם עם מסכה. היולדת מוזמנת לשאול את המיילדת האם אפשר קצת להוריד את המסכה,  לזמן קצר ומייד להחזיר.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף?  כן.

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא.

מה קורה אם המלווה מחוסן? לא שואלים ולא בודקים.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז? 2 מלווים מעל לגיל 18, יכולים להתחלף. 

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: עד 72 שעות.

משך אשפוז לאחר ניתוח קיסרי: 5 לילות.

קורסי הכנה ללידה:  ישנם קורסים פרונטליים למספר מצומצם של זוגות, בהרשמה מראש

סיורים: מתקיימים סיורים פרונטליים לזוגות באופן פרטני ולא בקבוצה.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת לקורונה? יולדת מאומתת מתבקשת להודיע מראש לחדר לידה שהיא בדרך, אלא אם מגיעה דרך מד"א. בשער הכניסה לבית החולים היא צריכה ליידע את השומר בכניסה שהיא מאומתת. היא יכולה להיכנס לחדר לידה עם מלווה אחד קבוע. המלווה מחוייב לאחר הלידה לצאת מבית החולים באופן עצמאי (לא בתחבורה ציבורית) ולהיכנס ישר לבידוד,  אלא אם יש לו אישור מחלים/ מחוסן ואז הוא לא צריך בידוד והוא כן רשאי לבקר את היולדת והתינוק. היולדת תתאשפז במחלקה ייעודית ליולדות עם קורונה- מחלקה חדשה שנקראת מחלקת הכתר. במחלקה היולדת תקבל את כל ההדרכות והטיפולים כמו שמקבלים במחלקת יולדות.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת לקורונה? יולדת מאומתת רשאית לבחור בין אפס הפרדה לניתוק מלא למשך כל תקופת האשפוז. במידה והיא החליטה אפס הפרדה- יש שעת ביקור אחת בין 18:00-19:00 שבה יכול להגיע מבקר אחד שיש לו תעודת מחוסן או אישור החלמה. במידה והחליטה על ניתוק למשך תקופת האשפוז- התינוק יהיה בתינוקייה ויהיה מותר לבקר אותו רק באישור החלמה או תעודת מחוסן.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? יולדת שמגיעה מבידוד בית יכולה לבחור לאחר הלידה האם להיות עם התינוק באפס הפרדה או לשלוח לתינוקייה למשך כל תקופת האשפוז. האשפוז יהיה בחדרים עם מבודדות נוספות, לא במחלקת הכתר.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד? התינוק יכול להיות עם האמא באפס הפרדה או להיות בתינוקיה למשך כל תקופת האשפוז. במידה והוא בתינוקיה, רק מחוסן או בעל אישור מחלים יכולים לבקר אותו.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל), אבל היא לא תועבר  למחלקת אשפוז עד לקבלת התשובה.

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים שכן מחוסנת? אותו כנ"ל כמו ליולדת עם תסמינים שלא מחוסנת.

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת לקורונה? לא תתאפשר כניסת מלווה לחדר הניתוח. לאחר הניתוח התינוק מועבר לתינוקייה לכמה שעות כדי שהאם תתאושש.

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד? עד לקבלת תשובה יתייחסו אליה כמו ליולדת מאומתת,(ראה/י לעיל), אבל היא לא תועבר  למחלקת אשפוז עד לקבלת התשובה.

מה אפשרויות האשפוז ליולדת מאומתת לקורונה לאחר קיסרי? בדיוק כמו יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל). 

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת לאחר קיסרי?  היולדת צריכה לבחור בין ניתוק מלא מהתינוק לאורך כל תקופת האשפוז, לאפס הפרדה. במידה והחליטה אפס הפרדה, אם יש צורך, מאשרים שעות ביקור חריגות למחוסן.

דם טבורי שומרים רק בטבורית


אזור השרון

מאיר

*עודכן לאחרונה ב-15/8/2021*

בדיקת קורונה: רק ליולדת שהתינוק שלה הולך לפגיה
ליווי בתהליך הלידה
: 2 מלווים 
מהלך הלידה: היולדת והמלווים חייבים להיות במסכה בחדר לידה, כל עוד נמצא לידם צוות רפואי.
מבקרים במהלך האשפוז: שני מלווים קבועים 
קורסי הכנה ללידה: יש קורסי הכנה ללידה וירטואליים.
סיורים: חזרו סיורים פרונטליים.  יש תוכניות לידה פרונטליות אישיות עם מיילדת, תיאום מראש מול מועדון היולדות: 09-7471666.

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: כן.

ואם היולדת מחוסנת? במקרה של מחוסנת או מחלימה לא מבצעים בדיקת קורונה.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? היולדת מחויבת להיות במסכה עד לשלב הלחיצות.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים בעלי תעודת מתחסן או מחלימים.

האם המלווים יכולים להתחלף? לא.

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא. 

ואם המלווה מחוסן? לא משנה.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: שני מלווים קבועים, אבל לא באותו זמן. בחדר מותר רק מלווה אחד.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 48 שעות.

משך אשפוז לאחר קיסרי: 96 שעות.

קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה אונליין בזום. בנוסף, ניתן לתאם שיחה טלפונית/ בזום עם מיילדת, ללא עלות,  בתיאום מראש מול מועדון היולדות: 09-7471666.

סיורים: יש סיור וירטואלי, מצפים ממש בקרוב לחדש את הסיורים הפרונטליים.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת? יולדת מאומתת רשאית למלווה אחד קבוע בחדר לידה, במידה ולמלווה אין אישור מחלים- הוא מחוייב להתאשפז עם היולדת למשך כל התקופה. היולדת יכולה להניק ולעשות עור לעור לאחר הלידה. בתום הלידה מועברת למתחם קורונה ליולדות מאומתות, ביחד עם התינוק. אין אפשרות לתינוקייה.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת? היולדת מחוייבת לעשות אפס הפרדה ביחד עם התינוק, במידה והתינוק זקוק להשגחה - הוא מועבר לתינוקייה לבידוד ולא ניתן לבקרו.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? אותו נוהל כמו במקרה של יולדת מאומתת, השינוי הוא באשפוז לאחר הלידה, תתאשפז בבידוד במחלקה ייעודית.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד? אותו נוהל כמו טיפול בתינוק ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים ומחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת? מותר להכניס מלווה לחדר ניתוח. המלווה מחוייב להתאשפז עם היולדת, אלא אם יש לו אישור מחלים. לאחר הלידה עוברת היולדת לאשפוז במתחם קורונה.

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד? אותו נוהל כמו במקרה של קיסרי ליולדת מאומתת, השינוי הוא באשפוז לאחר הלידה, תתאשפז בבידוד במחלקה ייעודית.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת / מבודדת לאחר קיסרי? יש אפשרות לשלוח את התינוק לתינוקייה למשך השעתיים הראשונות, לאחר מכן הוא צריך להיות באפס הפרדה. אלא אם הוא צריך השגחה, במקרה כזה יועבר לאשפוז בבידוד ולא יהיה ניתן לבקרו.

 

לניאדו

*עודכן לאחרונה ב-15/8/2021*

חזרה האפשרות ללידת מים בלניאדו.
בדיקת קורונה: לכל יולדת שמתקבלת לאשפוז
ליווי בתהליך הלידה
: שני מלווים, יולדות מאומתות רק מלווה אחד קבוע לכל השהות.
מהלך הלידה: היולדת לא מחוייבת להיות עם מסיכה
משך האשפוז: 48 שעות אחרי לידה רגילה.
מלווים במהלך האשפוז: אין הגבלה
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה וירטואליים ב-zoom ופרונטליים בבית החולים- למחוסנות בלבד
סיורים: מתקיימים סיורים פרונטליים בבית החולים, למחוסנות בלבד

הילל יפה

*עודכן לאחרונה ב-15/8/2021*

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: כן

ואם היולדת מחוסנת?  כן, רק למחלימות משלושת החודשים האחרונים לא מבצעים בדיקת קורונה.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה: כן כאשר צוות רפואי נמצא בחדר, לא צריכה לעטות מסכה בזמן הלחיצות.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? לא.  

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא .

ואם המלווה מחוסן? לא משנה.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: מלווה אחד שיכול להתחלף.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 36 שעות.

משך אשפוז לאחר קיסרי: 72 שעות.

קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה וירטואליים.

סיורים: מתקיימים סיורים וירטואליים.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת:  יולדת מאומתת יולדת במתחם יהלום, מתחם ייעודי למאומתות , יכולה ללדת בלידה טבעית יכולה להניק, מלווה אחד יכול לשהות עימה וזאת לאחר מתן הסכמה מדעת על שהייה במתחם קורונה.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת: היולדת יכולה לבחור באפס הפרדה או שהתינוק מועבר לאשפוז בבידוד בפגייה. במידה והוא בבידוד בפגייה יכול לבקר אותו מלווה אחד קבוע, שהוא לא מבודד ורצוי מאוד שיהיה מחוסן.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? יחכו לתוצאת בדיקת הקורונה ויחליטו בהתאם לתוצאה. במידה ושלילית תועבר לאחר הלידה לאשפוז בבידוד. מבקר אחד יכול לבקר אותה, עם מיגון מלא  והוא חייב לחתום על הסכמה שהוא במתחם בידוד.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד: זהה לילוד רגיל, למעט שנלקח לו משטח לאחר לידה.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? עוברת למתחם נפרד לדיגום, שוהה שם עד קבלת תשובה.

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים שכן מחוסנת?  אותו כנ"ל כמו ליולדת לא מחוסנת (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת מאומתת? מלווה אחד רשאי להיכנס לחדר הניתוח, בתום הניתוח היולדת רשאית להישאר עם התינוק והמלווה.

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד? יחכו לתשובת בדיקת הקורונה, עד לקבלת התשובה יתייחסו אליה כאל מאומתת.

מה האפשרויות אשפוז ליולדת מאומתת לאחר קיסרי? יולדת ללא קושי נשימתי מתאשפת במתחם יהלום, מתחם ייעודי של אגף האמהות למבודדות וחולות קורונה. יכול לבקר אותה מבקר אחד, שנכנס עם מיגון מלא.

מה הנוהל טיפול בתינוק ליולדת מאומתת/ מבודדת לאחר קיסרי? היולדת יכולה להיות עם התינוק בביות מלא, אחרת התינוק מועבר לאשפוז בפגייה.

הגרלה בטבורית בנק דם טבורי

דרום הארץ

אסותא אשדוד

*עודכן לאחרונה ב-7/6/2021*

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: כן

ואם היולדת מחוסנת?  לא, במידה ויש תעודת מחלים או מחוסן עם תיעוד לשתי מנות חיסון, כאשר המנה האחרונה ניתנה לפני 8 ימים או יותר.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה: כן עד לשלב הלידה הפעילה.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? לא.  

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא .

ואם המלווה מחוסן? לא משנה.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: מלווה אחד קבוע ובונסף עוד מלווה מתחלף. המלווה המתחלף חייב להיות מחוסן או בעל תעודת מחלים.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 36 שעות לפחות.

משך אשפוז לאחר קיסרי:  48 שעות לפחות. 

קורסי הכנה ללידה: לקראת חזרה לקורסים פרונטליים למחוסנים/ מחלימים

סיורים: לקראת חזרה לסיורים פרונטליים למחוסנים/ מחלימים. קיימים גם סיורים בזום.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת:  יולדות מאומתת רשאית ל2 מלווים בחדר לידה, אחד מהם חייב להיות בעל תעודת מחוסן/ מחלים. המלווים מצהירים שהם לא יוצאים מחדר הלידה ושהאחריות היא עליהם. במידה והיולדת מעוניינת להניק בחדר לידה או לעשות עור לעור היא רשאית. לאחר הלידה היולדת תתאשפז במחלקה ייעודית נפרדת ליולדות מאומתות קורונה. מלווה רשאי להתאשפז איתה למשך כל תקופת האשפוז, בלי לצאת מהחדר, אלא אם הוא מחוסן/ מחלים.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת: היולדת רשאית לבחור אם היא מעוניינת באפס הפרדה ללא אפשרות לתינוקיה,  או שהתינוק יועבר לבידוד. במידה ומחליטה שהתינוק יועבר לבידוד, במידה והאבא בעל תעודת מחלים/ מחוסן הוא רשאי לבקרו. אחרת, כל בקשה לבקרו תיבדק באופן ספציפי.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? אותו נוהל כמו ביולדת מאומתת, רק שלא תאושפז במחלקה הייעודית אלא בחדר לבד בבידוד. אלא אם תתקבל תשובה חיובית ואז תועבר למחלקה הייעודית.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד: ההמלצה של בית החולים שהיולדת תהיה באפס הפרדה עם התינוק, במידה ובוחרת להיפרד- התינוק יאושפז בבידוד ומלווה קבוע יהיה רשאי לבקרו במידה והוא בעל תעודת מחוסן/ מחלים.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל) לא יעבירו למחלקה הייעודית עד לקבלת התשובה.

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים שכן מחוסנת?  אותו כנ"ל כמו ליולדת לא מחוסנת (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת מאומתת? אין כניסת מלווה לחדר ניתוח, האשפוז אותו כנ"ל כמו ביולדת מאומתת לאחר לידה רגילה, (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד? אין כניסת מלווה לחדר ניתוח, האשפוז אותו כנ"ל כמו ביולדת בבידוד לאחר לידה רגילה, (ראה/י לעיל).

מה האפשרויות אשפוז ליולדת מאומתת לאחר קיסרי? בדיוק כמו יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל). 

 

ברזילי

*עודכן לאחרונה ב-7/6/2021*

בדיקת קורונה: רק למי שלא מחוסנת/ מחלימה
ליווי בתהליך הלידה: שני מלווים
מהלך הלידה: המלווים מחויבים בחבישת מסכה, היולדת לא מחויבת.
מבקרים במהלך האשפוז: לפי שעות הביקור במחלקה, אין הגבלה
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה פרונטליים על פי רישום מוקדם, טלפון ליצירת קשר - 08-6745327. קיים גם קורס אונליין- רישום באתר בית החולים.
משך האשפוז:  48 שעות  אחרי הלידה.
סיורים: חודשו הסיורים הפרונטליים בימי חמישי, בקבוצות של עד 5 זוגות, צריך להירשם מראש.

 

סורוקה

*עודכן לאחרונה ב15/8/2021*

בדיקת קורונה: מבצעים לכל יולדת.
ליווי בתהליך הלידה
: שני מלווים קבועים.
מהלך הלידה: היולדת והמלווה חייבים בעטיית מסכה. במידה שהיולדת מתקשה, מותר להוריד את המסכה בשלב הלחיצות.
משך האשפוז: 48 שעות אחרי הלידה, במידה והמצב הרפואי של היולדת מאפשר זאת והיולדת מעוניינת. משך האשפוז הרגילה הוא 48 שעות.
מבקרים במהלך האשפוז: לא יותר ממלווה אחד בביקור במחלקת יולדות.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסים וירטואליים.
סיורים בחדרי לידה: חזרו הסיורים הפרונטליים, בנוסף יש סרטון סיור חדר לידה באתר.

 

יוספטל אילת

*עודכן לאחרונה ב7/6/2021*

בדיקת קורונה: מבצעים לכל היולדות.
ליווי בתהליך הלידה
: מלווה אחד בלבד שלא יכול להתחלף.
מהלך הלידה: יולדת לא חייבת להיות עם מסכה.
משך האשפוז: 48 שעות.
מבקרים במהלך האשפוז: מומלץ לא יותר ממלווה אחד בביקור במחלקת יולדות. כניסת ילדים אסורה. אין אזור המתנה למשפחות בחוץ.

ירושלים

הדסה הר הצופים והדסה עין כרם

*עודכן לאחרונה ב-15/8/2021*

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: למי שלא מחוסנת/ מחלימה או למי שיש תסמינים

ואם היולדת מחוסנת?  לא, במידה ויש תעודת מחלים או מחוסן עם תיעוד לשתי מנות חיסון, כאשר המנה האחרונה ניתנה לפני 8 ימים או יותר.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה: כן אלא אם היא מתקשה.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? לא.  

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא .

ואם המלווה מחוסן? לא משנה.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: מלווה אחד מתחלף. 

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 48 שעות.

משך אשפוז לאחר קיסרי:  5 ימים.

קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה פרונטליים בעלות של 415 ש"ח,  עד 5 זוגות בקורס. בנוסף, מתקיים קורס הכנה ללידה בזום בקבוצות קטנות. שני הקורסים ללא עלות ליולדות הדסה. קיים גם קורס הכנה ללידה וירטואלי ללא תשלום. 

סיורים: חזרו הסיורים הפרונטליים- ניתן להירשם דרך מועדון היולדות 02-6778844. בנוסף, ניתן לקבל במייל קישור לסיור מצולם בחדרי לידה ויש אפשרות לסיור ב-zoom.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת:  יולדות מאומתת רשאית למלווה אחד קבוע בחדר לידה, בתום הלידה יכולה להניק ולעשות עור לעור. לאחר מכן עוברת לאשפוז במתחם קורונה, בחדרים שמיועדים ליולדות מאומתות. רק מלווה מחלים יכול לבקר את היולדת. 

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת: היולדת רשאית לבחור אם היא מעוניינת באפס הפרדה ללא אפשרות לתינוקיה,  או שהתינוק יועבר לבידוד. במידה ומחליטה שהתינוק יועבר לבידוד, מבקר מחלים רשאי לבקרו. 

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? נכנסת לחדר לידה לחדר בבידוד, לאחר הלידה עוברת עם התינוק לאשפוז בבידוד, חייבת אפס הפרדה, אין אישור למבקרים. 

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד: התינוק יהיה באפס בפרדה עם אמו, ללא מבקרים.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת בבידוד (ראה/י לעיל) 

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים שכן מחוסנת?  אותו כנ"ל כמו ליולדת לא מחוסנת (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת מאומתת? מלווה מחלים רשאי להיכנס לניתוח, בתום הניתוח התינוק מועבר למתחם שנקרא "אקווריום" לטיפול במשך יממה, לאחר מכן מועבר להמשך אשפוז עם אמו במתחם קורונה.

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד? אין כניסת מלווה לחדר ניתוח, האשפוז אותו כנ"ל כמו ביולדת בבידוד לאחר לידה רגילה, (ראה/י לעיל).

 

דם טבורי שומרים רק בטבורית

שערי צדק

*עודכן לאחרונה ב-7/6/2021*

בדיקת קורונה: מבצעים בדיקת קורונה למי שחשודה כחולה.
ליווי בתהליך הלידה
: למיון ולקבלה מותר להגיע עם מלווה אחד, במהלך הלידה מותרים שני מלווים.
מהלך הלידה: היולדת והמלווים חייבים להיות במסכה בחדר לידה.
משך האשפוז: 48 שעות. ניתן להשתחחר אחרי 36 שעות לאחר הערכה רפואית.
מלווים במהלך האשפוז: מלווה אחד יכול לבקר את היולדת במחלקת היולדות. המלווה יכול להתחלף.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה אונליין ב-zoom.
סיורים: אין סיורים פרונטליים עד סוף הסגר. מתקיימים סיורים וירטואליים.

 

ביקור חולים
*עודכן לאחרונה ב-7/6/2021*

ביקור חולים הוא בית חולים ליולדות בלבד הממוקם במרכז העיר. ניתן להתעדכן בכל שאלה באמצעות ווטאסאפ יולדות: 02-5645234.                           

בדיקת קורונה: כל יולדת חותמת על הצהרת בריאות, אם יש לה תסמינים מועברת לבית חולים שערי צדק.                                                                         
ליווי בתהליך הלידה: בקבלה מותר מלווה אחד, בחדר לידה שני מלווים קבועים. 
מהלך הלידה: היולדת לא חייבת להיות עם מסכה.
משך האשפוז: 48 שעות אחרי לידה רגילה.
מלווים במהלך האשפוז: מלווה אחד שיכול להתחלף.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה לנשים בלבד.
סיורים: מתקיימים בימי א'.

 

סנט ג'וזף
*עודכן לאחרונה ב-7/6/2021*

בדיקת קורונה: לא מבצעים.
ליווי בתהליך הלידה
: מלווה אחד קבוע ודולה למי שמעוניינת.
מהלך הלידה: היולדת לא מחויבת להיות עם מסכה.
ביקורים במהלך האשפוז: מלווה אחד קבוע יכול לבקר את היולדת במהלך האשפוז.
משך אשפוז: 36 שעות אחרי לידה רגילה.
קורסי הכנה ללידה: עדיין לא מתקיימים, ניתן לקבוע שיחה עם מיילדת.
סיורים: בתאום מראש, לרבות סיורים אישיים.

חיפה

רמב"ם

*עודכן לאחרונה ב-7/6/2021*

בדיקת קורונה: יולדות שחשודות כחולות או חולות מאומתות לא נכנסות לחדר לידה, אלא למתחם מיוחד שהוקם למטרה זו. 
ליווי בתהליך הלידה: שני מלווים קבועים.
מהלך הלידה: היולדת והמלווים חייבים להיות במסכה בחדר לידה, כל עוד נמצא לידם צוות רפואי.
משך האשפוז: 48 שעות אחרי לידה רגילה.
מלווים במהלך האשפוז: מלווה אחד יוכל לבקר את היולדת באשפוז, המלווה יכול להתחלף.
קורסי הכנה ללידה: יש קורסי הכנה  ללידה אונליין.
סיורים: אין סיורים.

 

כרמל

*עודכן לאחרונה ב-15/8/2021*

בדיקת קורונה: עושים למי שמגיעה מאזורים אדומים.
ליווי בתהליך הלידה
: שני מלווים קבועים.
מהלך הלידה: היולדת והמלווים חייבים להיות במסכה בחדר לידה.
משך האשפוז: 48 שעות אחרי לידה רגילה, ניתן להשתחרר אחרי 36 שעות.
מלווים במהלך האשפוז: מלווה אחד.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה וירטואליים ב-zoom.
סיורים: לא מתקיימים.

בני ציון

*עודכן לאחרונה ב-7/6/2021*

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת? רק למי שחשודה.

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת מחוסנת? רק במידה ויש לה תסמינים.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? כן, אבל יכולה להוריד לסרוגין, הצוות מתמגן.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף?  לא.

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא.

מה קורה אם המלווה מחוסן? לא שואלים ולא בודקים.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז? שלושה מלווים קבועים שמתחלפים בניהם ( כל פעם אחד בחדר)

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 48 שעות.

משך אשפוז לאחר ניתוח קיסרי: 96 שעות.

קורסי הכנה ללידה: במהלך יוני יתחדשו הקורסים הפרונטליים, בנוסף- מתקיימים קורסים גם אונליין.

סיורים: יש סייורים פרונטליים בהרכב מלא

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת לקורונה? מותר ליולדת להיכנס עם מלווה אחד קבוע לחדר לידה, המלווה מתמגן. יכולה להניק ולעשות עור לעור ואז אפס הפרדה. לאחר הלידה מועברת לאשפוז במתחם קורונה ליולדות מאומתות, היא תהיה לבד בחדר ומלווה אחד קבוע רשאי לבקר אותה.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת לקורונה? היולדת רשאית לבחור אם היא מעוניינת באפס הפרדה ללא אפשרות לתינוקיה,  או שהתינוק יועבר לבידוד בתינוקיה, בחדר עם לחץ אוויר שלילי. את התינוק יכול  לבקר בן משפחה ממוגן.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? היולדת תעבור בדיקת קורונה. עד לקבלת התשובה תישאר במיון בחדר בבידוד עם מלווה אחד קבוע,  במידה ומתקבלת תשובה שלילית - היולדת תתאשפז לאחר הלידה בבידוד במחלקת יולדות/ נשים. היא תהיה בחדר לבד עם שירותים ומקלחת רק עבורה. מלווה קבוע יכול לבקר אותה.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד? אותו נוהל כמו טיפול בתינוק ליולדת מאומתת (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים שכן מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת לקורונה? בדיוק כמו ליולדת מאומתת בלידה רגילה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד? בדיוק כמו ליולדת מבודדת בלידה רגילה (ראה/י לעיל).

מה אפשרויות האשפוז ליולדת מאומתת לקורונה לאחר קיסרי? בדיוק אותו נוהל כמו יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל).

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת לאחר קיסרי/ בבידוד? אותו נוהל כמו טיפול בתינוק ליולדת מאומתת (ראה/י לעיל).

הגרלה בטבורית בנק דם טבורי

צפון הארץ

פוריה

*עודכן לאחרונה ב-25/7/2021*

בדיקת קורונה: לכל יולדת שמתאשפזת
ליווי בתהליך הלידה: שני מלווים קבועים, דולה נחשבת מלווה.
מהלך הלידה: היולדת והמלווים חייבים להיות במסכה בחדר לידה, כל עוד נמצא לידם צוות רפואי.
משך האשפוז: 48 שעות.
מלווים במהלך האשפוז: מלווה אחד שיכול להתחלף.
משך האשפוז: 48 שעות אחרי לידה רגילה, 72 שעות אחרי ניתוח קיסרי.
קורסי הכנה ללידה: נפתח קורס הכנה ללידה פרונטלי.
סיורים: מתקיימים סיורים עד 5 זוגות בסיור, הרשמה מראש באתר פוריה ובמועדון היולדות.

העמק

*עודכן לאחרונה ב-25/7/2021*

בדיקת קורונה: רק לכאלה שלא חוסנו/ לא חלו
ליווי בתהליך הלידה
: מלווה אחד עם תו ירוק, אפשר גם דולה עם תו ירוק                                                                                                                                    
ניתוח קיסרי מתוכנן: מלווה אחד מחוסן/ מחלים או  אם יש בידו תוצאה שלילית עדכנית של עד 72 שעות לקורונה.
מהלך הלידה: היולדת לא חייבת להיות במסכה במהלך הלידה, המלווה חייב.
משך האשפוז: 48 שעות אחרי לידה רגילה.
מלווים במהלך האשפוז: שני מלווים קבועים יכולים לבקר את היולדת במהלך תקופת האשפוז. 
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה עד 8 זוגות בחדר גדול ומרווח.
סיורים: חודשו הסיורים

 

גליל מערבי

*עודכן לאחרונה ב-25/7/2021*

בדיקת קורונה:לכל יולדת שמתאשפזת
ליווי בתהליך הלידה
: שני מלווים
מהלך הלידה: היולדת והמלווים חייבים לחבוש מסכה, כל עוד יש צוות רפואי בחדר.
מלווים במהלך האשפוז: אין הגבלה
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה פרונטליים בחדר גדול ועם הגבלה במספר המשתתפים.
סיורים: מתקיימים סיורים פרונטליים, עד 5 זוגות בסיור.
 

זיו

*עודכן לאחרונה ב-15/8/2021*

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת?  רק ליולדת שמגיעה עם תסמינים

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת מחוסנת? לא.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה? כולם עם מסכה, בשלב הלחיצות היולדת יכולה להיות בלי מסכה, הצוות מתמגן.

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים.

האם המלווים יכולים להתחלף? כן

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא.

מה קורה אם המלווה מחוסן? לא שואלים ולא בודקים.

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז? עד שלושה מבקרים . כניסה לחדר אוכל למחוסנות / מחלימות בלבד ( עקב מחסור בהצבת שולחנות במרחק 2 מטר). לא מחוסנות מקבלות room service.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 36 שעות לפחות.

משך אשפוז לאחר ניתוח קיסרי: 72 שעות.

קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסים פרונטליים וגם בZoom- , קורסים פרונטליים למחוסנים ומחלימים בלבד. .

סיורים: בתקופת סגר מתקיימים סיורים ב-Zoom, בתקופה רגילה יש סיורים פרונטליים עד 5 זוגות, חובה לעטות מסיכה.

מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת לקורונה? מומלץ להתקשר מראש לחדר לידה ולהודיע שמגיעים, ישנם חדרי לידה ייעודיים למאומתות קורונה. במידה ומגיעה למיון, היולדת תטופל בחדרי בידוד במיון. הלידה תתקיים בחדר לידה ללא מלווה ולאחר מכן מתאשפזים במחלקה ייעודית.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת לקורונה? במידה והיולדת ללא תסימינים, יכולה להיות עם התינוק באפס הפרדה.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? היולדת תעבור בדיקת קורונה. אם מגיעה תשובה שלילית - התינוק יכול לשהות אתה בתנאים של אפס הפרדה, ללא מבקרים, כאשר הבידוד יימשך. במידה ומגיעה תשובה חיובית - יתקיים נוהל של יולדת המאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד? עד לקבלת התשובה התינוק יהיה מופרד מהאם. אחרי קבלת תשובה שלילית יוכל לשהות אתה באפס הפרדה. אין אפשרות שהתינוק ישהה בתינוקייה.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל).

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים שכן מחוסנת? יבדקו כל מקרה לגופו.

מה הנוהל במקרה של ניתוח קיסרי ליולדת מאומתת לקורונה? אין כניסה למלווה לחדר ניתוח וגם לא במהלך האשפוז. היולדת תתאשפז בחדרים המיועדים למאומתות קורונה, התינוק יתאשפז בפגייה.

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד? עד לקבלת תשובה יתייחסו אליה כמו ליולדת מאומתת, ראה/י לעיל.

מה אפשרויות האשפוז ליולדת מאומתת לקורונה לאחר קיסרי? בדיוק כמו יולדת לאחר לידה רגילה. אין אפשרות למלווה.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת לאחר קיסרי? אין אפשרות לאפס הפרדה. התינוק יאושפז בפגייה ללא אפשרות למבקרים.

 

בית חולים איטלקי, נצרת

*עודכן לאחרונה ב-25/7/2021*

בדיקת קורונה: עושים למי שחשודה כחולה וגם למי שמגיעה מבידוד.
ליווי בתהליך הלידה
: מלווה אחד.
מהלך הלידה: מומלץ שהיולדת תחבוש מסכה במהלך הלידה, אך אם היא מתקשה - אין זה חובה. חובה לחבוש מסכה אחרי הלידה.
מבקרים במהלך האשפוז: מלווה אחד קבוע.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה אונליין מוקלטים לקבוצות ובהמשך ניתן לשאול שאלות בוואטסאפ.
סיורים: סיור לכל זוג.

 

בית חולים אנגלי, נצרת

*עודכן לאחרונה ב-25/7/2021*

בדיקת קורונה: עושים למי שחשודה כחולה.
ליווי בתהליך הלידה: מלווה אחד.
מהלך הלידה: היולדת לא מחויבת לחבוש מסכה במהלך הלידה. חובה לחבוש מסכה כשנמצאים ברחבי בית החולים.
מבקרים במהלך האשפוז: מומלץ ביקור ע"י אדם אחד בלבד, אך יש גמישות.
קורסי הכנה ללידה: מתקיימים קורסי הכנה ללידה אונליין ב-zoom.
סיורים: בקבוצות קטנות עד 4 זוגות.

 

בית חולים צרפתי, נצרת

*עודכן לאחרונה ב-25/7/2021*

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת: לחשודות בלבד .

האם מבצעים בדיקת קורונה ליולדת מחוסנת? לא.

האם היולדת צריכה להיות עם מסכה בזמן הלידה: כן

כמה מלווים מותר בחדר לידה? שני מלווים

האם המלווים יכולים להתחלף? כן

האם מבצעים בדיקת קורונה למלווים? לא

ואם המלווה מחוסן? לא שואלים

כמה מלווים מותר במהלך האשפוז: עד 3 מלווים, יכולים להתחלף.

משך האשפוז לאחר לידה רגילה: 36-48 שעות, תלוי במצב האישה 

משך אשפוז לאחר קיסרי: ניתוח ראשון 4 ימים , ניתוח חוזר 3 ימים

קורסי הכנה ללידה: יש קורס הכנה בזום או באופן פרונטלי

סיורים: מתקימים באופן פרטני , ובקבוצות עד 4-5 יולדות בכל סיור      

 מה הנוהל במקרה של יולדת מאומתת: יולדת מאומתת רשאית להיות עם מלווה, אבל מראש מוסבר למלווה על אי יציאה מהחדר ואי חשיפתו לאנשים אחרים , ומלבישים אותו חלוק ומסכה N95. , היולדת רשאית להניק כבר בחדר לידה, לעשות עור לעור כל עוד היא עם מסכה. לאחר הלידה היא מתאשפזת ביחד עם התינוק במחלקה ייעודית.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת מאומתת: נשאר איתה ועובר איתה לאשפוז במחלקה ייעודית, או עובר לאשפוז בתינוקיה ללא אפשרות לשנות החלטה.

מה הנוהל במקרה של יולדת בבידוד? תהיה במחלקה בבידוד עד לקבלת תוצאת בדיקת הקורונה. במידה ושלילית תישאר לאשפוז בבידוד.

מה נוהל הטיפול בתינוק ליולדת בבידוד: יכולה לבחור בין ביות מלא לבין תינוקייה. אין אפשרות לשנות החלטה.

מה הנוהל במקרה ויש ליולדת תסמינים והיא לא מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל). 

מה הנוהל במקרה ויש יולדת עם תסמינים שכן מחוסנת? יעשו לה בדיקות קורונה, עד לקבלת התשובה יתנהלו כמו ליולדת מאומתת לקורונה (ראה/י לעיל). 

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת מאומתת?  אין כניסת מלווים לחדר ניתוח . תינוק נשאר איתה במחלקת קורונה

מה הנוהל במקרה של קיסרי ליולדת בבידוד? יכולה לבחור בין ביות מלא לבין תינוקייה. אין אפשרות לשנות החלטה. 

מה האפשרויות אשפוז ליולדת מאומתת לאחר קיסרי? ניתוח ראשון 4 ימים , ניתוח חוזר 3 ימים

מה הנוהל טיפול בתינוק ליולדת לאחר קיסרי? בדיוק כמו יולדת מאומתת לאחר לידה רגילה (ראה/י לעיל). 

 הגרלה בטבורית בנק דם טבורי


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton