בדיקות שטבורית מבצעת לכל מנת דם טבורי
מנת דם טבורי היא חומר ביולוגי המיועד לחזור לגוף של ילד או מבוגר ביום מן הימים, על מנת לסייע בהחלמה ממחלה קשה או לתקן נזק שנגרם לאיבר או רקמה. איכות המנות שלנו צריכה לענות על צורך זה ב-100%, לכן אנחנו מבצעים בדיקות מקיפות וקפדניות לדם הטבורי ולדם האם. רק מנות דם טבורי תקינות עוברות לשימור והקפאה, ודגימה מדם האם מוקפאת גם היא לביצוע בדיקות נוספות לפני טיפול.


חשוב שתדעו: אין לבנק שלנו חופש החלטה בבחירת הבדיקות או במועד ביצוען.
למעשה, כל פרוצדורה המתבצעת בבנק הדם הטבורי של תל-השומר מוכתבת ומבוקרת ע"י משרד הבריאות וארגוני הסמכה בינלאומיים לדם הטבורי: NMDP (הארגון הבינלאומי של מאגרי מח עצם), AABB (ארגון הסמכה בינלאומי), FACT Net-Cord (תקן אירופאי עליו מבוסס חוק הדם הטבורי הישראלי) ועוד.

מה קורה אם מתקבלת תוצאה חיובית באחת הבדיקות?


בכל מקרה בו מתקבלת תוצאה חיובית לגבי אחת הבדיקות של הדם הטבורי או דם האם, ניצור אתכם קשר וניידע על הממצא. במקרה הצורך תופנו לייעוץ אצל הרופא המטפל. החלטה לגבי הקפאת המנה תתקבל באופן פרטני בכל מקרה כזה, למעט מקרים בהם בנק הדם פוסל את המנה לשימור באופן חד משמעי.
מנת הדם הטבורי נאספה, אך לא הוקפאה מסיבה רפואית? כל כספכם יוחזר!

בדיקות לדם הטבורי של התינוק לפני הקפאת הדם הטבורי

 
בדיקות של מנת הדם הטבורי כוללות, בין השאר:

בדיקות לדם האם לפני הקפאת הדם הטבורי


תקנים בינלאומיים קובעים שיש לקחת מהיולדת דגימת דם שתשמש לבדיקת נוכחות מחוללי מחלות זיהומיות כגון דלקות כבד נגיפיות, HIV, HTLV  ועגבת. בבנק דם טבורי משפחתי בתל-השומר מתבצעות בדיקות מדגימת דם האם כגון :

 • HBsAg - Hepatitis B Virus - הפטיטיס B
 • Anti HCV - Hepatitis C Virus- הפטיטיס C
 • Anti HIV 1/2 - Human Immunodeficiency Virus Types 1 and 2 - איידס
 • T. Palladium Syphilis - עגבת
 • Human T-Lymphotropic Virus Types HTLV I/II
 • CMV
בהתאם לדרישת תקן FACT Net-Cord (סעיפים D10.1 ו- C5.6), בדיקות דם ורידי צריכות להילקח מהיולדת בטווח של 7 ימים לפני או אחרי איסוף מנת הדם הטבורי ועליהן להישאר בהקפאה לצורך בדיקות עתידיות נוספות לפי הצורך.


FactNetCord שמירת דם האם

בדיקות נוספות לפני שחרור מנה לצורך השתלה או טיפול רפואי אחר

לפני שימוש במנה למטרות קליניות, מבוצעות בדיקות נוספות שמקורן מסרום אימהי קפוא, סרום מדם טבורי קפוא וסגמנט מדם טבורי המצורף למנה.
ההחלטה על ביצוע הבדיקות הנוספות מתקבלת ע"י ע"י הרופא המטפל. הן כוללות:

 •  CMV* - IgC/IgM total antibody
 • HIV, HCV, HBV NAT - בדיקה מולקולרית לגילוי נוכחות וירוסים הפטיטיס B, הפטיטיס C ואיידס
 • Hemoglobinopathy
 • CFU - בדיקה לפוטנציאל של תאי גזע להתרבות ולהתמיין
 • חיות תאים
 • HLA - סיווג רקמות


* הסבר לגבי CMV:


התקן הבא מציין במפורש שבדיקת CMV היא בדיקה אינפורמטיבית בלבד ואינה בעלת השפעה על ההחלטה האם לשמר את מנת הדם הטבורי, גם בבנק ציבורי (סעיף D10.3):

NetCord International Standards for Cord Blood Collection Banking, and Release for Administration, Sixth Edition, 07/2016

All maternal samples should have negative or non-reactive results with the exception of Cytomegalovirus antibody (CMV), Hepatitis B core antibody, non treponemal-specific syphilis testing.

FACT NetCord CMV בדיקה אינפורמטיבית


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton