concept pic international
שילוב ייחודי של בנק דם טבורי משפחתי עם בנק דם טבורי ציבורי הנמצאים בכפיפה אחת ופוליסת הביטוח המתלווה לכל מנת דם טבורי פרטית מעניקים לטבורית יתרון ייחודי מובהק. בזכות יתרון זה, מנהלת החברה פעילות בינלאומית ענפה מיום הקמתה. פעילות זו כוללת שיתופי פעולה עם ארגונים מובילים בעולם בתחום תאי גזע, השתתפות בכינוסים מקצועיים וייעוץ בתחום שימור דם טבורי וביטוח תאי גזע. בין שותפי החברה - בורסת ביטוח לונדונית Lloyds, איגוד בנקי דם טבוריים בינלאומי Cord Blood Corporation, כינוס World Stem Cells Summit, בנק תאי הגזע הגדול בסין China Cord Blood Corporation ועוד.

הפעילות הבינלאומית של טבורית מעניקה ללקוחות החברה את הידע והניסיון המצטבר מעשרות בנקי הדם הטבורי בעולם. השתתפות בכנסים ובדיונים בינלאומיים מבטיחה שרמת הפעילות של טבורית תישמר בעשירייה הראשונה של בנקי דם טבורי בעולם. כתוצאה מפעילות זו הצלחנו לגייס את טובי המומחים בעולם לייעץ לטבורית ולהיות חברים בוועדה המדעית שלה. כאשר מדובר בהשתתפות בניסויים קליניים פורצי דרך או קבלת טיפולים מהמתקדמים בעולם – לקוחותינו הם הנהנים הגדולים מהמוניטין והקשרים הבינלאומיים של טבורית.

פוליסת ביטוח תאי גזע של טבורית בעולם
טבורית היא בנק הדם הטבורי הראשון בעולם ששילב פוליסת ביטוח לילוד כחלק בלתי נפרד משירות שימור דם טבורי למשפחה. הפוליסה נועדה להעניק למשפחה שקט נפשי במידה וחלילה נדרש להשתמש במנת דם טבורי שהוקפאה לצורך טיפול רפואי שכרוך לעתים בהוצאות רבות ואובדן הכנסה. פוליסת ביטוח ייחודית שיצרה טבורית משווקת בימים אלה ע"י בורסת הביטוח הלונדונית Llloyds באנגליה, ספרד, קפריסין - והיד נטויה.

image4 smallמר אמנון פלץ, מנכ"ל טבורית, עם ד"ר ג'ואן קורצברג, אונ' דיוק ארה"ב, בכנס תאי גזע בסן פרנסיסקו, יוני 2015

השתתפות בפורומים מקצועיים, הרצאות וייעוץ מקצועי
אנשי טבורית נוהגים להרצות בפורומים מקצועיים של רופאים, מדענים, חברות דם טבורי ואנשי ביטוח בעולם על המודל הייחודי והמוצלח של טבורית ועל פוליסת תאי הגזע הייחודית של החברה. נציגי החברה משתתפים באופן קבוע ב- World Stem Cells Summit, הכינוס השנתי הגדול בעולם בתחום תאי גזע. בין בנקי דם טבורי שטבורית מייעצת להם כדאי לציין את בנק תאי הגזע China Cord Blood Corporation. לטבורית קשרי עבודה הדוקים עם אנשי מפתח בתחום תאי גזע בעולם, כגון ד"ר ג'ואן קורצברג, מדענית פורצת דרך בתחום השתלות דם טבורי, חברת כבוד בוועדה המדעית של טבורית.

2 1

הרצאה לצוות  Shantou Central Hospital, אוקטובר 2015. אנשי טבורית הוזמנו לביקור בחברה הסינית על מנת לחלוק את הידע שלהם.

נקודות ציון בפעילות הבינלאומית של טבורית בשנים 2015-2017
 • ספטמבר 2017 - השתתפות בדיוני Second Cord Blood Leadership Summit, כאשר לטבורית היה תפקיד מוביל בתכנון האסטרטגיה של תחום בנקי הדם הטבורי.
 • יוני 2017 - השתתפות והרצאה בכינוס International Cord Blood Symposium של הארגון AABB. 
 • מאי 2017 - השתתפות בכינוס האירופאי Cord Blood World Europe בלונדון.
 • ינואר 2017 - השתתפות בכנס 13th Annual Cell and Gene Therapy World; מנכ"ל טבורית מר אמנון פלץ השתתף בדיונים על עתיד הדם הטבורי בעולם.
 • דצמבר 2016 - השתתפות ב- World Stem Cell Summit and 3rd RegMed Capital Conference והרצאה בנושא ביטוח תאי גזע ושילובו בבנקי חבל הטבור.
 • ספטמבר 2016 - השתתפות ב- Cord Blood Leadership Summit, שיקגו. מנכ"ל טבורית מר אמנון פלץ הרצה בנושא שילוב ביטוח תאי גזע בשירות של שימור דם טבורי לצורך הענקת גב כלכלי ללקוחות במקרה שעולה צורך להשתמש בתאים.
 • יוני 2016 - השתתפות ב- 14th International Cord Blood Symposium, סן פרנסיסקו
 • מאי 2016 - השתתפות ב- World Advanced Therapies and Regenerative Medicine Congress 2016, לונדון
 • פברואר 2016 - חתימה על הסכם שיתוף פעולה עם AABB - ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח העוסק בקביעת סטנדרטים, הסמכות ותוכניות לימודיות לטובת טיפול מיטבי ובטיחות מירבית עבור פציינטים ותורמים.
 • ינואר 2016 - טבורית מצטרפת ל- Cord Blood Association, איגוד של קהילת הדם הטבורי הבינלאומית. בכירי טבורית פעילים במספר וועדות של האיגוד, כגון אסטרטגיה, גיוס חברים ועוד.
 • מרץ 2015 - השתתפות ב- World Cord Blood Congress V, מונקו.
 • דצמבר 2015 - השתתפות ב- 2015 World Stem Cell Summit, אטלנטה, ג'ורג'יה. מנכ"ל טבורית, מר אמנון פלץ, השתתף בפאנל שעסק בפן עסקי-כלכלי של תחום הדם הטבורי. ד"ר אבי טרבס, חבר בוועדה המדעית של טבורית, השתתף בפאנל בנושא פיתוח אסטרטגיות בתחום הרפואה הרגנרטיבית.
 • דצמבר 2015 - חתימה על הסכם שיתוף פעולה עם ברוקר הביטוח מילר לשיווק פוליסת הביטוח הייחודית של טבורית.שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton