concept-pic-fqa

רופאי שיבא עונים: שימור דם טבורי ושימושים רפואיים

פרופ' תורן, מנהל המערך להמטו-אונקולוגיה ילדים והשתלות מח עצם בביה"ח לילדים ע"ש ספרא שיבא תל-השומר, וד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, מרכז רפואי שיבא, עונים על שאלות נפוצות על הדם הטבורי ושימושים הרפואיים.

דם טבורי : חשיבות השימור, יתרונות, שימושים רפואיים היום ובעתיד


מדוע אנו זקוקים לדם טבורי? video-icon לתשובה »
מהו ייחודו של הדם הטבורי לעומת מקורות אחרים של תאי גזע? video-icon לתשובה »
מהם יתרונות של תאי גזע מדם טבורי? video-icon לתשובה »
מהי היסטוריה רפואית של שימוש בדם טבורי להשתלות מח עצם? video-icon לתשובה »
האם טיפול בדם טבורי נחשב טיפול סטנדרטי? video-icon לתשובה »
האם מנת דם טבורי מספיקה רק להשתלות בילדים? video-icon לתשובה »
האם השתמשו במרכז רפואי שיבא תל השומר בטכנולוגיה של שכפול תאים לצורך השתלות? video-icon לתשובה »
מהן תוצאות הניסויים הקליניים לטיפול בסוכרת מסוג 1? video-icon לתשובה »
מהו הצפי לשימוש בדם טבורי מעבר לקיים היום? video-icon לתשובה »
האם זה נכון שילד לא יכול להשתמש במנת הדם הטבורי שלו במקרה של מחלה גנטית? video-icon לתשובה »
מהי דרגת הקרבה שבה ניתן להשתמש במנת דם טבורי? video-icon לתשובה »
עבור מי מבין בני המשפחה מתאימה מנת הדם הטבורי? video-icon לתשובה »
באילו מקרים לא נשתמש במנה לטובת הילוד? video-icon לתשובה »
מהם יתרונות הזמינות של דם טבורי? video-icon לתשובה »
אם שומרים דם טבורי, מה הסיכוי שאשתמש בו?   לתשובה »
אומרים שדם טבורי זה תחום שנמצא במחקר ועדיין אין שימוש ממשי בו. האם זה נכון?   לתשובה »
שמרתי דם טבורי לאחד מילדיי, האם כדאי לשמור לילד נוסף?   לתשובה »
אומרים שאי אפשר להשתמש בדם טבורי לטיפול במבוגרים, כי המנה מספיקה רק עד גיל/משקל מסוים. האם זה נכון?   לתשובה »
לעתים מתקיימים ימי חיפוש תורם מח עצם עבור ילדים חולי לוקמיה. האם שימור דם טבורי בבנק פרטי היה יכול לסייע במקרים כאלה?   לתשובה »
מדוע חלק מהרופאים אינם ממליצים על שימור דם טבורי בבנק פרטי? מה השיקולים שלהם בעד ונגד דם טבורי?
  לתשובה »

השתלות דם טבורי בארץ ובעולם


האם נעשו השתלות בארץ ובעולם מדם טבורי?   לתשובה »
האם כבר בוצעו השתלות תאי גזע מדם טבורי בארץ?   לתשובה »
האם בוצעו השתלות דם טבורי במרכז הרפואי שיבא תל השומר? (תשובה של ד"ר טרבס משיבא) video-icon לתשובה »
האם בוצעו השתלות דם טבורי בשיבא תל השומר? (תשובה של פרופ' תורן משיבא) video-icon לתשובה »
האם בוצעו במרכז הרפואי שיבא תל השומר השתלות דם טבורי במבוגרים? video-icon לתשובה »
כמה זמן מתבצע שימור תאי הגזע הטבוריים בארץ?   לתשובה »

בנק דם טבורי פרטי מול בנק דם טבורי ציבורי


מדוע לשמור דם טבורי, אם ניתן לתרום אותו לבנק הדם הציבורי?
video-icon לתשובה »
מדוע לשלם כל כך הרבה כסף לטבורית, אם בנק דם ציבורי נותן את אותו שירות בחינם?   לתשובה »
האם תרומת דם טבורי לבנק הדם הציבורי מקנה יתרון עתידי? video-icon לתשובה »

 נושאים כלליים : תאי גזע, תרומת מח עצם, סוגי השתלות, עמדת ההלכה היהודית בנושא דם טבורי ועוד.

סרטן הדם - מה שכיחות המחלה? video-icon לתשובה »
מהו סיווג רקמות?  video-icon לתשובה »
באילו מקרים משתילים מח עצם?   לתשובה »
כיצד מתבצעת תרומת מח עצם?   לתשובה »
מה הקשר בין דם טבורי לתרומת מח עצם?   לתשובה »
מהי השתלה אוטולוגית? מה הסיכוי לחזרת המחלה אחרי ההשתלה? video-icon  לתשובה »
האם ניתן להשתמש במנת דם טבורי לאחר שהופשרה? video-icon  לתשובה »
מתי בוצעה השתלה ראשונה של תאי גזע מדם טבורי?   לתשובה »
מהי עמדת ההלכה היהודית בשאלת שימור דם טבורי?   לתשובה »
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton