concept-pic-fqa

שאלה: מהי ההיסטוריה הרפואית של השימוש בדם טבורי להשתלות מוח עצם?

תשובתו של ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי "שיבא" תל השומר:למעשה, השימוש בדם טבורי התחיל כשהשתלה ראשונה נעשתה לפני 21 שנים בערך. מאז התחום הולך ומתפתח, נעשו בעולם עד היום כמה עשרות אלפים השתלות של תאים שמקורם בדם טבורי, ולמעשה בהרבה מאוד מקרים זאת האלטרנטיבה הטובה ביותר, כי לפעמים לוקח זמן ארוך למצוא תורם מתאים. יש לדם טבורי עוד מספר יתרונות אחרים.

חזרה לשאלות

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton