concept-pic-fqa

שאלה: מדוע לשלם כל כך הרבה כסף לטבורית אם בנק דם טבורי ציבורי נותן את אותו השירות ובחינם?

תשובה:
במרכז רפואי  שיבא תל השומר פועל בצמוד לטבורית גם בנק דם טבורי ציבורי, האוסף ושומר את מנות הדם הטבורי שמקורן בתרומות של יולדות. חשוב מאוד להבין שמבחינת איסוף הדם הטבורי נעשית אותה פעולה, אך מטרות הבנקים שונות.

ביטוח משפחתי
הבנק הפרטי/המשפחתי של טבורית שומר את מנות הדם בזיהוי שמי עבור הילוד ומשפחתו. הם היחידים המורשים לעשות בה שימוש אם יהיה בכך צורך. הבנק הציבורי שומר את מנת הדם לפי זיהוי גנטי של סיווג רקמות, ללא זיהוי שמי, והמנה איננה נשמרת לא לילוד ולא לבני משפחתו. יתרה מכך, האפשרות של התורם להשתמש במנה בעת הצורך, תהיה מקרית לחלוטין ובהתאם למצב המלאי ולהתאמה גנטית.

נגישות למנה
יש לציין שהבנק הציבורי הוא גוף חשוב מאוד, זה השירות הציבורי הרפואי שמעניקה מדינה לתושביה. אלא שלצערנו, עקב אילוצים תקציביים מרבית אוכלוסיית ישראל אינה מגובה במנת דם מתאימה. יעברו שנים רבות עד שהבנק הציבורי יצליח לעמוד בכך, אם בכלל. כדי לכסות את המגוון הגנטי של אוכלוסיית מדינת ישראל, יש צורך לשמור כ- 60,000 מנות דם שונות, וזאת  בלי להתייחס לקבוצות בעלות ייחוד אתני. אולם בשל העדר תקציב נשמרות רק כ- 1000 מנות בשנה.
לכן סביר להניח כי במקרה הצורך מירב הסיכויים שהפונים לבנק הציבורי ייאלצו, בסופו של דבר, לחפש בעצמם תורם מתאים על ההוצאות הגבוהות הכרוכות בכך, איבוד הזמן היקר - שבמקרים רבים הוא קריטי - ושאר החוויות הקשות הכרוכות בכך. זאת מול מבוטחי טבורית, הנהנים מנגישות מיידית למנת הדם הטבורי שנשמרה על שמם ומפוליסת ביטוח המכסה את כל ההוצאות הקשורות בשימוש עתידי במנת הדם או באיתור מנה חלופית, במקרה שלא ניתן יהיה לעשות שימוש במנה שנשמרה מכל סיבה שהיא.

כאן המקום לציין שאם משפחה הגיע לכלל החלטה שלא לשמור דם טבורי באופן פרטי, עליה לשקול ברצינות רבה לתרום את המנה לבנק הציבורי, זו תרומה שעשויה להציל חיים!

איסוף מכל חדרי הלידה בארץ
כדאי לציין, כי רק בשניים או שלושה בתי חולים בארץ אוספים מנות דם טבורי המיועדות לבנק הציבורי, וגם בהם האיסוף מוגבל לשעות מסוימות במשך היום, אין אפשרות לאסוף בניתוחים קיסריים ובסופי שבוע. למעוניינים לשמור באופן פרטי, טבורית עומדת בקשר קבוע ורצוף עם הצוותים הרפואיים בחדרי הלידה של כל בתי החולים בישראל ומנהלת מערך איסוף דם טבורי המכסה את כל הארץ. חשוב להדגיש שהצוותים הרפואיים בחדרי הלידה מתודרכים על ידי טבורית לאסוף את הדם הטבורי בהתאם לדרישת התקן של בנק דם טבורי שיבא.

בנק דם טבורי ציבורי : לא כל המנות נשמרות, תרומה לא מקנה זכויות
כדאי לציין שרק כ- 30% מן המנות שנתרמות לבנק הציבורי בסופו של דבר נשמרות מסיבות שונות.
לדברי פרופ' אילת שנער*, מנהלת בנק הדם הציבורי ושירותי הדם של מד"א, "עלות כל בדיקה והקפאת מנה היא 5,000 שקל ועקב חוסר תקציב אוספים מדי שנה כ-5,000 מנות דם טבורי. בפועל מקפיאים רק 1,000-1,500 מנות אשר עומדות בקריטריונים הנדרשים מבחינת כמות ואיכות".
תרומת מנת דם טבורי לבנק הציבורי אינה מקנה זכות כלשהי ליולדת התורמת. השומרים באופן פרטי בטבורית נהנים מנגישות מלאה וישירה למנת הדם הטבורי בעת הצורך וכך מבטיחים את בריאות משפחתם.

* מקור הנתונים - אתר דוקטורס
 
חזרה לשאלות

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton