concept-pic-fqa

שאלה: מהי עמדת ההלכה היהודית בסוגיית שימור תאי גזע מדם טבורי?

תשובה:
 
"הוולד נוצר מטיבורו ומשלח שורשו והילך" (מדבריו של אבא שאול המובאים בברייתא במסכת סוטה)
יסוד החיים (תאי הגזע) מחבל הטבור הוא. ההתקדמות במחקר הרפואי בשנים האחרונות גילתה כי דם חבל הטבור הוא אוצר ביולוגי נדיר ורב ערך.
בדם חבל הטבור אוסף עשיר של תאים ראשוניים ואיכותיים - אבני הבניין של תאי הדם המשמשים בהשתלת מח עצם לטיפול וריפוי מחלות ממאירות או תורשתיות. באמצעות דם חבל הטבור ניתן להציל חיים.

על מנת לאפשר לכלל הציבור להשתמש בשרות זה אנו עומדים בקשר הדוק עם מכון פוע"ה המייעץ, מפקח ומכוון זוגות בנושאי גניקולוגיה, פוריות ורפואה על פי ההלכה. כבוד הרב יוסף איתן וכבוד הרב בנימין ביטון רבנים במכון נשאלו ונדרשו לסוגיה זו ותשובותיהם מובאות להלן.
כבוד הרבנים נדרשו הן להיבט האמוני והן לפן ההלכתי שבסוגיה.


להסבר מפורט על עמדת ההלכה arrowpink_bulletחזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton