concept-pic-fqa

שאלה: האם מנת דם טבורי מספיקה רק להשתלות בילדים?

תשובתו של ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי "שיבא" תל השומר:


זה היה נכון פעם. היום אנחנו יודעים לאסוף מנות כמה שיותר גדולות, המכילות כמה שיותר תאים. לכן מקובל היום שעושים השתלות גם באנשים צעירים וגם באנשים מבוגרים, כאשר מקור תאי הגזע הוא בדם טבורי. יש השתלות גם באנשים יותר מבוגרים מדם טבורי.

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton