concept-pic-fqa

שאלה: האם תרומת דם טבורי לבנק הדם הציבורי מקנה יתרון עתידי?

תשובתו של ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי "שיבא" תל השומר:


לא. כמו שאמרתי, התרומה לבנק הציבורי מנתקת את היולדת ואת התינוק לגמרי מהמנה. התקווה היא שזה ייתן יתרון למישהו אחר בעתיד, אבל לתורם עצמו אין שום יתרון. הוא נותן את המנה והוא מתנתק ממנה.

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton