concept-pic-fqa

שאלה: מהו ייחודו של הדם הטבורי לעומת מקורות אחרחים של תאי גזע?

תשובתו של פרופ' תורן, מנהל המערך להמטו-אונקולוגיה ילדים והשתלות מח עצם, ביה"ח לילדים ע"ש ספרא, המרכז הרפואי שיבא תל השומר:


לתאי אב (תאי גזע) יש מקורות שונים. מקורות שאנחנו מכירים זה מוח העצם, הדם עצמו והדם הטבורי. ההבדל העיקרי שבין מקורות תאי האב שתאי אב של הדם הטבורי הם מצוינים. תאים אלה מצטיינים ביכולת התחלקות יותר מהירה, הם הרבה יותר פוטנטיים מבחינת היכולת שלהם לשקם מערכת של דם ומערכת החיסון בגופו של החולה. בנוסף לזה, יש תאים שנלווים לתאי האב בדם הטבורי. אלה תאים שיכולים לפגוע בחולה ולגרום למחלת השתל נגד המאחסן, אחת המחלות האיומות שמתלוות להשתלת תאי אב. יכולת הפגיעה של תאים שמקורם בדם הטבורי היא הרבה יותר קטנה והם לא נוטים לגרום לאותה מחלה.

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton