concept-pic-fqa

שאלה: מה הקשר בין דם טבורי לתרומת מח עצם?

תשובה: 
קשר דם, או קשר של חיים! כיום מתבצעות רוב השתלות תאי הגזע ממח עצם, אולם מספר השתלות תאי הגזע מדם טבורי שמתבצעות הולך וגדל בעקבות תכונותיהם היחודיות של תאי גזע מדם טבורי:

 • תאי הדם הטבורי הנם תאים "ראשוניים" יותר ובעלי יכולת התחדשות טובה יותר.
 • תאי הדם הטבורי צעירים מאד ויכולים להתפתח לסוגים שונים של תאים.
 • לתאי הגזע מדם טבורי יכולת גבוהה לרפא מחלות חשוכות מרפא.
 • ניתן לשמר את תאי הגזע מחבל הטבור לזמן ממושך מאד.
 • תאי הגזע מחבל הטבור נשמרים בהקפאה והנם זמינים לשימוש מיידי. השימוש בתאי הגזע מחבל הטבור מונע את הצורך באיתור תורם ובפרוצדורות נוספות הנדרשות במקרה של תרומת תאי גזע מתורם בוגר.
 • בהשתלה עצמית (השתלת תאי גזע לאדם ממנו נאסף הדם הטבורי) תאי הגזע מדם טבורי יתאימו ב- 100% לילוד, ונמנעת דחיית שתל, שעלולה להתרחש כשמתבצעת השתלה מתורם זר.
 • שתל תאי גזע מדם חבל הטבור אינו מזוהם בוירוסים או בתאי גידול.
 • הסבירות להתפתחות סיבוכים לאחר השתלת תאי גזע מדם טבורי קטנה יותר, מכיוון שהמערכת החיסונית של התינוק ממנו נאסף הדם צעירה מאד.
 • מקובל להשתיל תאי גזע מדם טבורי גם כשקיימת התאמה חלקית בלבד של סיווג הרקמות (3-4 מתוך 6 מולקולות), בניגוד להשתלת מח עצם המחייבת התאמה מושלמת בסיווג הרקמות (6 מתוך 6 המולקולות). ,השתלת תאי גזע מדם טבורי מאפשרת, אם כן, להרחיב בצורה משמעותית את מאגר התורמים הפוטנציאלים. הסיכוי להצלחת השתלת תאי גזע מדם טבורי בין אחים (וקרובי משפחה מדרגה ראשונה) הינו 25%-50%.
 • בהשתלת תאי גזע מתורם זר, הסבירות שתאי התורם שהושתלו "יתקפו" את גוף החולה (GVHD) נמוכה יותר, גם בהעדר התאמה מלאה של סיווג הרקמות בין התורם לחולה.
 • תאי גזע מדם טבורי נאספים בהליך רפואי פשוט, לא מכאיב ונטול סיכון ליולדת ולתינוק.
 • תאי הגזע מדם טבורי דומים בתכונותיהם לתאי גזע עובריים (תאי גזע של עוברים ברחם אמם), אולם השימוש בתאי גזע מדם טבורי אינו כרוך בלבטים אתיים האופיינים לאיסוף תאי גזע מעוברים במהלך ההריון.


חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton