concept-pic-fqa

שאלה: באילו מקרים משתילים מח עצם?

תשובה:
כיום משתילים מח עצם בעיקר בטיפול בסוגים של סרטן הדם ובמחלות גנטיות. במהלך הטיפול, עובר החולה טיפולים מיוחדים אשר הורסים את תאי מח העצם הנגועים בגוף, ולאחר מכן מושתל לו מח עצם חדש, שמביא להחלמתו במידה ונקלט בהצלחה.

מהי השתלת מח עצם? >>חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton