concept-pic-fqa

שאלה: אומרים שדם טבורי זה תחום שנמצא במחקר ועדיין אין שימוש ממשי בו. האם זה נכון?

תשובה:

קביעה זו לא נכונה. כבר 25 שנים מבוצעות השתלות דם טבורי בעולם, מאז ההשתלה הראשונה המוצלחת בשנת 1988 בצרפת. כיום כ-80 מחלות מטופלות באמצעות דם טבורי באופן סטנדרטי ושגרתי לחלוטין, ומספר השתלות דם טבורי עומד על יותר מ-30,000*.

גם בארץ בוצעו ומבוצעות השתלות דם טבורי, מבנקים ציבוריים ופרטיים. במהלך חצי השנה האחרונה, חמישה ילדים ישראלים שסובלים משיתוק מוחין (CP) נשלחו לארה"ב לצורך השתלת דם טבורי שנשמר בלידתם בבנק פרטי.

מדינת ישראל חוקקה בשנת 2007 את חוק הדם הטבורי המסדיר את פעילותם של בנקים ציבוריים ופרטיים לדם טבורי, דבר המדגיש את חשיבות ומרכזיות הנושא.

* מקור הנתונים - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952633/ 


חזרה לשאלות


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton