concept-pic-fqa

שאלה: האם בוצעו במרכז רפואי שיבא תל השומר השתלות דם טבורי במבוגרים?

תשובתו של ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, מנהל בנק הדם הטבורי המשפחתי שיבא תל השומר:


כן. יש השתלות מדם טבורי לאנשים מבוגרים ויש גם לילדים. לאנשים מבוגרים יש השתלות של המנה עצמה, שזו הצורה הסטנדרטית יותר, אבל יש גם ניסויים קליניים עם דם שעבר "הגדלה", או עם שתי מנות של cord blood, שזו אחת מהצורות שמנסים היום – כך שמתקבלים יותר תאים אם לוקחים אותם משתי מנות. אלה עדיין תהליכים ניסיוניים שנעשים בעיקר באנשים מבוגרים.

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton