concept-pic-fqa

שאלה: האם בוצעו השתלות דם טבורי במרכז רפואי שיבא תל השומר?

תשובתו של ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי "שיבא" תל השומר:


ב"תל השומר" מבוצעות היום ובוצעו בעבר השתלות מדם טבורי. ההשתלות מבוצעות בשתי מחלקות: במחלקה להשתלת מח עצם - עבור מבוגרים, ובמחלקה להמטולוגיה של ילדים - עבור ילדים. את ההשתלות למבוגרים מבצע פרופ' נגלר, ואת ההשתלות לילדים – פרופ' תורן. בוצעו גם השתלות בתוך המשפחה ממנות דם טבורי שנשמרו במיוחד בגלל שהייתה במשפחה סבירות גבוהה שיהיה צורך בזה.

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton