concept-pic-fqa

שאלה: עבור מי מבין בני המשפחה מתאימה מנת הדם הטבורי?

תשובתו של ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי "שיבא" תל השומר:


לצורך השתלות מח עצם, רצוי שתהיה התאמה מרבית. ההתאמה המרבית היא אוטולוגית, בין התינוק לעצמו, אם חלילה הוא זקוק למנה. אבל יש גם התאמה, בסיכוי טוב יותר, בתוך בני המשפחה מהמעגל הראשון. זאת אומרת, אח, אחות, אם, אב, זאת אומרת, קרבה גנטית לתינוק יותר מאשר אם שנמצא מחוץ למעגל הזה. לכן יש סיכוי טוב יותר בתוך המשפחה שתהיה התאמה.

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton