concept-pic-fqa

שאלה: מתי בוצעה ההשתלה הראשונה של תאי גזע מדם חבל הטבור?

תשובה:
ההשתלה הראשונה של תאי גזע מדם חבל הטבור בוצעה בשנת 1988 בפריס (צרפת) לריפוי מחלה מסוג פנקיואנמיה.

לפירוט היסטורית תאי הגזע מחבל הטבור.חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton