concept-pic-fqa

שאלה: כמה זמן מתבצע שימור תאי הגזע הטבוריים בארץ?

תשובה:
שימור תאי הגזע בישראל מתבצע כבר מראשית שנות ה-90 ונחשב להליך לא מסובך, אך דורש תשומת לב ועמידה קפדנית בנהלים.

בנק הדם בבית החולים שיבא תל השומר מבצע הליך זה למעלה מעשור. ההליך נעשה בפיקוחו של פרופסור ארנון נגלר, מחלוצי השתלות תאי מח עצם ותאי גזע טבוריים בארץ, ונחשב למומחה עולמי בנושא זה.


חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton