concept-pic-fqa

שאלה: מהו סווג רקמות?

תשובה:


על גבי כל אחד מתאי הגוף קיימות מולקולות (סמנים מיוחדים). בתהליך סווג רקמות, מנסים לאתר התאמה מלאה בין המולקולות המופיעות על התאים של החולה והתורם. כלומר, התאמה מושלמת במרקם הגנטי שלהם. משימה זו מורכבת מאד, מכיוון שהמרקם הגנטי עשוי להיות מגוון מאד. בהשתלת תאי גזע ממח עצם נדרשת התאמה מושלמת בסיווג הרקמות ותהליך איתור תורם מתאים אורך בדרך כלל זמן רב מדי. בהשתלת תאי גזע מדם טבורי ניתן להסתפק בהתאמה חלקית של סווג הרקמות, ובאופן זה להרחיב בצורה משמעותית את מאגר ההתורמים הפוטנציאלים. הסיכוי להצלחת השתלת תאי גזע מדם טבורי בין אחים הינו 25%-50%.

"בבדיקות של סיווג רקמות יש צורך כשאתה רוצה להשתיל את התאים ששמרת לא לתורם עצמו אלא לבן משפחה שלו, לא לתינוק אלא לבן משפחה או אפילו לתורם אחר (אגב הכוונה לנתרם לא לתורם) אז בבנק הציבורי יש צורך בסיווג רקמות מראש כי אנחנו רוצים לדעת איזה מנות יש לנו מאיזה סוג על מנת שנוכל להתאים אותם לחולים שונים.בבנק הפרטי - משפחתי, אנחנו לא עושים סיווג רקמות מראש אנחנו יכולים לעשות את זה על הסיגמנט הקטן הקפוא במידה ויש צורך להשתיל את זה לבן משפחה, כך שיש חשיבות אבל אין צורך לעשות את זה מראש כי ברוב המקרים השימוש, חלילה, יהיה לתורם עצמו, לתינוק. אם וירצה אם נדרש לבן משפחה נעשה סיווג רקמות לפני ההפשרה של המנה עצמה."

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton