concept-pic-fqa

שאלה: מהי דרגת הקירבה שבה ניתן להשתמש במנת דם?

תשובה:פה נכנסים להגדרות של מערכת התאמת רקמות, המערכת הזאת היא מורכבת. כיום אנו משתילים בהבדלים של עד 2 מתוך 5 של האתרים הפעילים במערכת סיווג רקמות. יש פה אפשרות תימרון רחבה יותר בדם טבורי מאשר במח עצם או דם פריפרי. לכן יש יתרון לדם הטבורי גם אם רוצים להשתמש בו בתוך המשפחה, כי יש אפשרות לתימרון רחב יותר. אבל מבחינת ההתאמה המקסימלית, שגם לה, לא תמיד אנחנו רוצים שתהיה התאמה מקסימלית לפעמים עדיף שלא תהיה התאמה מקסימלית, זה תלוי באינדיקציה. ולכן צריך לדעת מה סיווג הרקמות של התורם לעומת המקבל.

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton