concept-pic-fqa

שאלה: מדוע לשמור דם טבורי, אם ניתן לתרום אותו לבנק הדם הציבורי?

תשובתו של ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי "שיבא" תל השומר:


מדובר בשני מסלולים שונים לגמרי. אנחנו מציעים ליולדות לתרום את המנה לבנק הציבורי, או לשמור אותה עבור משפחתה בבנק הפרטי. בבנק הציבורי המנה היא לא על שם התורם, היא מאבדת את הזהות שלה. לתורמת או לתינוק אין שום נגישות למנה הזאת. זה כמו לתרום מנת דם לבנק רגיל. מי שזקוק לה – יקבל אותה בעתיד, ואין דיווח על זה לתורם. בבנק הפרטי זה נשמר עבור התינוק, עבור המשפחה שלו, ותמורת הכסף שמשלמים, מקבלים את השירות הזה. זה נשמר עבור המשפחה בלבד. שני המסלולים האלה הם אפשריים, כל אחד עושה את השיקול שלו.

חזרה לשאלות

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton