concept-pic-fqa

שאלה: האם ניתן להשתמש במנת דם טבורי לאחר שהופשרה?

תשובה:


בהחלט כן. למעשה אנו שומרים על הדם הטבורי לצורך שימוש עתידי בו התאים יופשרו ויושתלו בגופו של האדם שנזקק להם.
בעת ההפשרה יוחלט האם להפשיר רק חלק מן המנה או את כולה. ההחלטה על כך תהיה בידי הרופא המטפל ובהתאם לטיפול אותו הוא מתכוון לתת.

ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל מרכז שיבא תל השומר לחקר הסרטן, מסביר על השימוש במנת דם טבורי לאחר שהופשרה: "כל הקפאה והפשרה של תאים מלווה בירידה של מס' התאים ובחיות של התאים. הטכנולוגיה שאנו נוקטים בה ועומדת לרשותנו היום מאפשרת את התהליך הזה באיבוד מינימאלי של תאים. תמיד יש איבוד, איבוד מינימאלי. ה-range (=טווח) הוא בערך בין 5%-20% איבוד תאים. ואנחנו נוקטים בבקרת איכות, בדיקות מדגמיות ואנחנו דואגים שאנו נעמוד בטווח הזה של חיות של התאים."

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton