concept-pic-fqa

שאלה: אם שומרים דם טבורי מה הסיכוי שאשתמש בו?

תשובה:
עד לפני 5 שנים העריכו כי הסיכוי להזדקק תאי גזע הוא - 1:100,000

מן המחקרים האחרונים ביותר עולה תמונה שונה: מקובל להעריך, כי הסיכוי של תושב בארה"ב להזדקק להשתלה תאי גזע עצמית במהלך חייו הוא- 1:435, ולהשתלת תאי גזע מתורם זר - 1:400.

המספר המשולב של השתלות תאי גזע הוא 1 לכל 217 איש.


מאמרים
הסיכוי להזדקק להשתלת תאי גזע גבוה יותר מאשר דווח בעבר arrowpink_bullet
לאתר Parent's Guide arrowpink_bullet


חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton