concept-pic-science

נתונים חדשים אשר פורסמו בגיליון חודש מרץ של כתב העת Biology of Blood and Marrow Transplantation מראים כי הסיכוי של אדם בארה"ב להזדקק להשתלת תאי גזע,.בשימוש תאי גזע עצמיים או בתאי גזע מתורם זר, הינם גבוהים בהרבה מאשר דווח בעבר

מנתוני המחקר החדש עולה כי אחד מתוך 200 אנשים יעברו השתלת תאי גזע במשך חייהם, בהתבסס על השימוש הטיפולי שנעשה כיום בתאי גזע המטופוייטים (של מערכת הדם). תוצאות אלו עומדות בניגוד להערכות קודמות שהציעו סיכויים נמוכים בהרבה.

במחקר נערך חישוב של הסיכוי שאדם בודד בארה"ב יעבור השתלת תאי גזע במשך חייו (גיל 0 עד 70), ודווח על: 1 לכל 435 אנשים שיקבל בטיפול תאי גזע עצמיים, 1 לכל  400 אנשים יקבל תאי גזע מתורם זר, והמספר המשולב של השתלות תאי גזע יהיה 1 לכל 217 איש.

סיכויים אלו, שחושבו במחקר, התבססו על מספר ההשתלות שנערכו בארה"ב בין השנים 2001 ל- 2003 בהם נעשה שימוש בתאי גזע מאחד משלושת המקורות - דם טבורי, מח עצם או דם היקפי. החוקרים בדקו גם את מספר החולים שאובחנו במחלות בהם השתלה הייתה אפשרית כגון מחלות של מערכת החיסון, מחלות דם ומספר סוגי סרטן בהם טיפול בתאי גזע נחשב כאפשרות טיפולית. מכיוון שמספר החולים שאובחנו במחלות השונות היה גבוה יותר ממספר החולים שעברו השתלות, יתכן כי בעתיד מספר ההשתלות אף יגבר.

"הערכות קודמות לא לקחו בחשבון את הסבירות שאדם יזדקק במשך חייו להשתלה, מכיוון שהסתכלו רק על 20 השנה הראשונות בלבד", אומר דר' פרנסס וורטר, מחבר המאמר ומנהל עמותת "המדריך להורים לשימוש בדם טבורי" (Parent's Guide to Cord Blood Foundation). "המחקר הנוכחי השתמש במתודולוגיה החוקרת זמן ארוך יותר, המעריכה את תוחלת החיים ב- 70 שנה. הדבר שלמדנו הוא שלמרות שמספר ההשתלות בתקופת הילדות הוא נמוך, המספרים עולים במהירות בשנות הבגרות.

מבחינה היסטורית, נעשה שימוש בתאי גזע ממח עצם ומדם היקפי למעלה מ- 40 שנה לטיפול במחלות. במשך ה- 20 שנה האחרונות, השימוש בתאי גזע מדם טבורי עולה בהדרגה כמקור מועדף לתאי גזע בתחום ההשתלות והראה תוצאות משמעותיות.

בהשוואה למקורות תאי גזע אחרים, אלו הנמצאים בדם חבל הטבור אינם דורשים התאמה מושלמת בין התורם למקבל. חוקרים הראו כי חולים אשר עברו השתלת תאי גזע מדם טבורי חלו בשכיחות נמוכה יותר במחלת השתל נגד המאחסן (graft-versus-host disease), סיבוך לאחר השתלה אשר יכול לעיתים להיות קטלני.

למרות הערך הטיפולי המוכח, דם טבורי עדיין מושמד כפסולת רפואית ב- 95% מהלידות ברחבי ארה"ב, בעיקר בשל חוסר מודעות של חשיבות שמירת הדם הטבורי.

"במספר מקרים, צוותים רפואיים אינם ממליצים על שמירת דם טבורי מכיוון שהם מאמינים כי הסיכויים לשימוש בדם טבורי הינם נמוכים", אומר וורטר. "המטרה של העמותהParent's Guide to Cord Blood Foundation הינה לעורר את המודעות בקרב הורים לעתיד לערך של שמירת דם טבורי, כך ששימורו יהווה חלק מהשגרה בזמן הלידה. המחקר מציע שעלינו להעריך מחדש את המידע שאנו חולקים עם הורים לעתיד בכדי שתהיה להם הבנה טובה יותר כיצד ניתן להשתמש בתאי הגזע הללו בהווה ובעתיד".

להורים לעתיד יש שתי אפשרויות לשימור תאי הגזע מהדם הטבורי של הילוד. ניתן לשמור אותם בבנק דם טבורי משפחתי (או פרטי) תמורת תשלום לשימוש עבור התינוק או לחברי משפחתו הקרובים לו מבחינה גנטית. אפשרות שנייה היא לתרום את התאים לבנק ציבורי, ללא תשלום, שבו התאים יהיו זמינים לחולים שאינם קרובי משפחה לצורך השתלה.
במסגרת המחלקה לבריאות ושרותי אנוש בארה"ב, הממשלה הקימה תוכנית לאומית לשימור דם טבורי, אולם הקונגרס לא חידש את ההקצבה אליה, עובדה שעשויה לסכן את יכולת הבנק הציבורי לגדול.

בהתחשב בצורך הגדל לנגישות לתאי גזע הזמינים להשתלה והיתרונות הברורים בשימוש בתאי גזע, אספקה גדולה יותר של תאי גזע מדם טבורי הנשמרים בבנק ציבורי וכן בבנק פרטי תעניק למספר רב יותר של אנשים את הגישה לטיפולים חדשניים בתאי גזע להתוויות כגון סכרת נעורים, מחלות לב ופגיעות מוחיות.

"מאוד חשוב שצוותים רפואיים יחשיבו את הנתונים החדשים בקביעת דעותיהם על שימור דם טבורי", אומר דר' ניטפלד מוביל המחקר ופרופסור חבר ומדען במחלקה לפתולוגיה של המרכז הרפואי באוניברסיטת אוטרכט בהולנד. "הורים צריכים להאמין כי העצה שהם מקבלים מהרופא המטפל שלהם אודות השאלה האם לשמור או לתרום דם טבורי מתבססת על הספרות המדעית העדכנית ביותר ".


למאמר שפורסם ע"י Parent's Guide to Cord Blood Foundation ב- 4 במרץ 2008 לחץ/י כאן


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton