concept-pic-fqa

שאלה: האם הטיפול באמצעות דם טבורי נחשב כטיפול סטנדרטי?

תשובתו של ד"ר אבי טרבס, סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי "שיבא" תל השומר:


טיפול סטנדרטי זה טיפול שמאושר על ידי רשות רגולטורית, משרד הבריאות או ה- FDA, והוא לא נחשב לטיפול ניסיוני. השימוש בדם טבורי כתחליף למח עצם הוא לא ניסיוני, הוא מוכר ע"י משרד הבריאות ולכן זה טיפול סטנדרטי, לאינדיקציה של תחליף מח עצם. יש הרבה מאוד אינדיקציות חדשות שנמצאות בשלבים ניסיוניים.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton