concept-pic-fqa

שאלה: סרטן הדם - מהי שכיחות מחלה?

תשובתו של פרופ' תורן, מנהל המערך להמטו-אונקולוגיה ילדים והשתלות מח עצם, ביה"ח לילדים ע"ש ספרא, המרכז הרפואי שיבא תל השומר:


אתמקד ברפואת ילדים כי זו הרפואה שאני מומחה בה. אחד לשש מאות ילדים יחלה בסרטן, ומכיוון שלוקמיות הן בערך רבע מכל הגידולים של הילדים, בערך אחד מ-2,400 ילדים יחלה במהלך חייו בלוקמיה. משפחה שבה אנחנו כבר יודעים שיש אח אחד שחלה באיזושהי מחלה, גם אם זו מחלה לא ממאירה - כשל מח העצם, במחלת חסר אנזימתי, מחלות שמטבע הדברים הרבה פעמים הן גנטיות ויש סיכוי שאחים נוספים יחלו בה – יש יתרון גדול לאסוף את מנת הדם הטבורי לצורך עתידני. אם יש למשל מחלות תורשתיות שדרך ההורשה היא שאחד לארבעה ילדים יחלה במחלה כזאת. יש מחלות תורשתיות בהן דרך ההורשה היא אחד לשני ילדים, ויש מחלות שהזכרים יותר חולים – אין ספק שמאוד כדאי למשפחה כזאת ואולי אפילו היא מוכרחה לאסוף את הדם הטבורי. במשפחות שבהן או אצל קרובים יש נטייה למחלות ממאירות, יש יתרון בלאסוף את מנת הדם הטבורי שתהיה קיימת.

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton