concept-pic-fqa

שאלה: לעתים מתקיימים ימי חיפוש תורם מח עצם עבור ילדים חולי לוקמיה. האם שימור דם טבורי בבנק פרטי היה יכול לסייע במקרים כאלה?

תשובה:

סביר להניח שכן.
כמו בכל עניין רפואי, השיקול באם להשתמש במנת דם טבורי שנשמרה נתונה להחלטת הרופאים ומורכבת משיקולים רבים.מבחינת התאמת מנת הדם הטבורי הרי שלילד עצמו יש 100% התאמה. להורים 50-75% התאמה ולאחים 25-50%. במונחים רפואיים זאת נחשבת התאמה מאוד גבוהה מאחר ובהשתלת דם טבורי ניתן להסתפק בהתאמה חלקית בלבד לעומת השתלת מח עצם בה נדרשת התאמה מלאה של התרומה להשתלה.

הסיכויים היום למצוא תרומת מח עצם מתאימה מאד קטנים, ולצערנו לחולים רבים אין את הזמן הדרוש לאיתור מנה ונפטרים בטרם נמצאה להם תרומה.

עוד נקודה למחשבה - מבחינת החולים הידיעה שאדם חולה יודע שיש מנת דם מתאימה העומדת לרשותו נותנת לו עוד חוסן נפשי ורגשי להתמודד עם המצב הקשה בו הוא נמצא.

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton