concept-pic-fqa

שאלה: כיצד מתבצעת תרומת מח עצם?

תשובה:
 
תרומת מח עצם הינה למעשה תרומת תאי גזע ממח עצם. מח העצם יכול להאסף מהחולה עצמו (השתלה עצמית), מבני משפחה או מתורם זר. את תאי הגזע ניתן לאסוף בשלוש דרכים:

  • איסוף מהדם הפריפרי (ההיקפי) - לאחר טיפול מיוחד הנקרא ניוד (immobilization) הגורם לנדידת תאי גזע ממח העצמות לדם ההיקפי.
  • שאיבת מח עצם.
  • איסוף דם מחבל הטבור של הילוד - המכיל תאי גזע, ואחסונו בהקפאה בחנקן נוזלי (בטמפרטורה של -196°C), לפרק זמן בלתי מוגבל.

תרומת תאי גזע ממח עצם מחייבת איתור תורם בעל סווג רקמות מתאים ממאגרים ישראלים ובינלאומיים. מכיוון שהשתלת מח עצם מחייבת התאמה מושלמת של סווג הרקמות בין התורם לנתרם, אורך איתור התורם זמן רב. בעקבות ההמתנה הארוכה לא זוכים רוב החולים לתרומת מח עצם מתאימה וסיכוייהם לחיות - קטנים. בארצות הברית, למשל, זקוקים מדי שנה כ- 20,000 איש להשתלת מח עצם, אך פחות מ-30% מהם מוצאים תורם מתאים.

בהשתלת תאי גזע מדם טבורי ניתן להסתפק בהתאמה חלקית של סווג הרקמות, ובאופן זה להרחיב בצורה משמעותית את מאגר התורמים הפוטנציאלים.
הסיכוי להצלחת השתלת תאי גזע מדם טבורי בין אחים הינו 25%-50%.חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton