concept-pic-fqa

שני פרמטרים חשובים הקובעים איכות של מנת דם טבורי הם חיות תאים ופוטנציאל ההתרבות וההתמיינות שלהם.

על חיות תאים אחראית בדיקת CD34, ואילו פוטנציאל ההתרבות וההתמיינות נבדק בבדיקת CFU. למעשה, זאת הבדיקה הקובעת את איכות מנת הדם הטבורי לאחר הקפאה.

חשוב לדעת שלבנק הדם הטבורי הפרטי בתל-השומר יש גישה למנות דם טבורי שלא שייכות ללקוחות. צוות בנק הדם הקפיא מנות אלה בעבר וממשיך להקפיא גם היום לצורך בקרת איכות. מנה אחת מבין מנות אלה מופשרת מדי חודש לצורך בדיקת CFU. כדי להוסיף שכבת הגנה נוספת, אחת לחודש מתבצעות שתי בדיקות CFU מאותה מנה - במעבדת הדם הטבורי ובמעבדה נוספת בתל-השומר. בין שתי התוצאות מתבצעת השוואה.

בדיקת CFU מתבצעת גם במעמד שחרור מנת דם טבורי מהבנק לצורך טיפול רפואי.

לבדיקת CFU תפקיד חשוב בקביעת תוקף של מנת דם טבורי.

 


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton