הדפסה
שאלה: מה עושים כשמגיעים לבית חולים ללא ערכת איסוף דם טבורי?

תשובה:

לטבורית ערכות לאיסוף דם טבורי בכל חדרי הלידה אשר תכולתן זהה לחלוטין לערכה האישית שנשלחת אליכם הביתה. ערכות אלו בבתי החולים נמצאות תחת פיקוח מתמיד ואין חשש לתקינותן.חזרה לשאלות