concept-pic-fqa

מומחי טבורית עונים: שירות טבורית

כמה דברים שתרצו לדעת על שירות איסוף, שימור וביטוח דם טבורי בטבורית.

שימור וביטוח דם טבורי בטבורית : צעד אחר צעד


באילו בתי חולים ניתן לבצע איסוף דם טבורי על ידי טבורית?
לתשובה »
כמה זמן לפני הלידה עלי להירשם לשירות שימור דם טבורי?
לתשובה »
מתי מתבצע התשלום עבור שירות שימור דם טבורי? לתשובה »
מה עלי לעשות בעת הגיעי לבית חולים?
לתשובה »
מה עושים כשמגיעים לבית החולים ללא ערכה לאיסוף דם טבורי? לתשובה »
האם נקבל את תוצאות בדיקות הדם הטבורי?
לתשובה »
מדוע בטבורית שומרים את הדם הטבורי ל-20 שנה? לתשובה »
למי פונים כאשר נזקקים למנת תאי גזע מדם טבורי? לתשובה »
האם השימוש במנת תאי גזע כרוך בתשלום נוסף? לתשובה »
מדוע יש צורך בפוליסת ביטוח, למרות סל הבריאות? לתשובה »
 מה חשיבותה של פוליסת ביטוח המתלווה לשימור דם טבורי? לתשובה »
 את מי ניתן לצרף לביטוח טבורית? לתשובה »

טבורית - שאלות כלליות


מה קורה אם טבורית מסיימת את פעילותה?
לתשובה »
מהו תפקידה של הוועדה המדעית של טבורית? לתשובה »
מיהו בעל השליטה במנת דם טבורי שנשמרה?
לתשובה »
האם מישהו יוכל לדעת ששמרתי דם טבורי בבנק פרטי? לתשובה »
האם יש משמעות נוספת למילה "טבורית"? לתשובה »
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton