concept-pic-fqa

שאלה: מה עושים כשמגיעים לבית חולים ללא ערכת איסוף דם טבורי?

תשובה:

לטבורית ערכות לאיסוף דם טבורי בכל חדרי הלידה אשר תכולתן זהה לחלוטין לערכה האישית שנשלחת אליכם הביתה. ערכות אלו בבתי החולים נמצאות תחת פיקוח מתמיד ואין חשש לתקינותן.חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton