concept-pic-fqa

שאלה: האם השימוש במנת תאי גזע בעת הצורך כרוך בתשלום נוסף?

תשובה:

ללקוחות טבורית פוליסת ביטוח ייעודית שמטרתה לכסות את עלויות השימוש במנה בעת הצורך.

הפוליסה נועדה להבטיח את כיסוי העלויות על מנת להציל את חיי החולה באמצעות מנת הדם הטבורי שנשמרה או מנת תאי גזע חליפים.


חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton