concept-pic-fqa

שאלה: מדוע בטבורית שומרים את הדם הטבורי ל-20 שנים?

תשובה:

תוקפה של מנת הדם הטבורי לא פג בתום 20 שנות שימור. באופן עקרוני, המנה יכולה להיות תקינה לתקופה בלתי מוגבלת. אנו שומרים ל-20 שנה, כיוון שזה הניסיון המדעי שהצטבר עד כה. לא נגבה תשלום עבור משהו שעדיין אין אתו ניסיון ממשי. בתום 20 שנים תקבלו פניה מטבורית או מהמרכז הרפואי שיבא ותוכלו להאריך את השימור. חשוב לציין בהקשר זה שמבחינה חוקית מנת הדם הטבורי נמצאת באפוטרופסות ההורים עד הגיעו של ילדם לגיל 18.חזרה לשאלות

 

 


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton