concept-pic-fqa

שאלה: באילו בתי חולים ניתן לבצע איסוף דם טבורי על ידי טבורית?      

תשובה:

לטבורית הסדרי איסוף דם טבורי בכל חדרי הלידה בארץ. הצוותים הרפואיים בבתי החולים תודרכו בדבר השירות המוצע ליולדות, והוכשרו על ידי טבורית לאסוף את הדם הטבורי בהתאם לסטנדרטים שנקבעו על ידי החברה.

בכל שאלה נוספת הנוגעת לתהליך איסוף ושימור הדם הטבורי, אנא התקשרו מוקד השירות של טבורית 1-700-500-117.

חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton